2. FAKULTET FOR BERG-, PETROLEUMS- OG METALLURGIFAG

4. årskurs

Linje A - Mineralutvinning (21)

Studieretning Ingeniørgeologi og bergteknikk

Fagkombinasjon Ingeniørgeologi
   Høst
   Vår
Ex
Fagnr
Fagtittel
Anm
 F Øu Øs  D 
 F Øu Øs  D 
 Bt
Kar
Obligatoriske fag
4v
20526 
REGIONALGEOLOGI
 
 2  2  2  
        
 8
TE
4v
21531 
ING GEOL FELT-LAB
 1
 1  6    2
        
 10
TEØ
4v
21540 
ING GEOL PROSJEKTER
 2  2  2  2
        
 10
TEØ
4v
24018 
INGENIØRGEOFYSIKK
 3  1  1  2
        
 10
TE
4s
20010 
PROSJEKTARBEID
        
 1  1 12  3
 18
4s
21560 
ING GEOLOGI­FJELL VK
        
 3  2    2
 10
TEØ
4s
21561 
ING GEOL­LØSMASSE VK
        
 3  2    2
 10
TEØ
Sum belastningstimer
obligatoriske fag
 
    38
    38
Valgbare fag
 2
4v
21536 
HYDROGEOLOGI
 3  2    2
        
 10
TE
4v
21666 
GEOSTATISTIKK
 2  2  2  2
        
 10
TE
4v
33511 
GEOTEKNIKK 1 GK
 3  1  1  
        
 8
TE
4v
34535 
VANNKJEMI GK
 3  2    1
        
 9
TE
4v
37042 
BETONGTEKNOLOGI GK
 3  2    1
        
 9
TE
4s
21626 
PROD AV TILSLAGSMATR
        
 3    4  2
 12
TE
4s
21681 
ANVENDT BERGMEKANIKK
        
 2    4  
 8
TE
4s
33056 
ANLEGGSTEKNIKK VK
        
 3  5    1
 12
TEØ
4s
33525 
GEOTEKNIKK 2 GK
        
 3  2  2  
 10
TE
4s
37045 
BETONG­HERDNET VK
        
 3  2  2  2
 12
TE
Blokk A:
 3
4s
92012 
INVESTERINGSANALYSE
        
 3  1  1  1
 9
TE
4s
92520 
PROSJEKTORGANISERING
        
 3  2    2
 10
TE
4s
92547 
PSYK LEDELSE OG ORG
        
 2  2  2  2
 10
TE
4s
92551 
MILJØLEDELSE
        
 3  1  1  2
 10
TE
Blokk B:
 3
4s
92021 
PETROLEUMSØKONOMI
        
 3  1    1
 8
TE
4s
92529 
BEDRIFTSETABLERING
        
 2  4    
 8
4s
92530 
YRKESHYGIENE
        
 2  2  1  3
 10
TEØ
Hovedoppgave
 48

1) 1 ukes obligatorisk feltkurs mellom 6. og 7. semester.

2) Fagkombinasjonen skal inneholde så mange obligatoriske og valgbare fag at kravet om 96 belastningstimer er oppfylt.

3) Fagene i hver blokk ligger i kollisjon på time- og eksamensplanen. Oversiktsmatrise over det fullstendige samfunnsfagtilbudet i 5. og 8. semester og hvilke grunnkurs som er forutsetning for å ta videregående kurs finnes på egen side foran studieplantabellene.