SAMFUNNSFAGORDNINGEN VED FAKULTETENE 1­8 I 1996/97

Oversiktsmatrise over samfunnsfagtilbudet i 3. og 4. årskurs og hvilke grunnkurs som er forutsetning for å ta videregående kurs (merket x i matrisen).
GrunnkursVideregående kurs
BLOKK A:BLOKK A:
15039 Formgiving som kreativ prosess 92012 Investeringsanalyse
90012Teknologipolitikk og teknologivurdering 92520Prosjektorganisering
92010Økonomisk styring 92547Psykologi i ledelse og organisasjon
92512Fysisk og kjemisk arbeidsmiljø 92551Miljøledelse
92539Kulturforståelse og internasjonalisering
92541Kvinner, menn og teknologi
BLOKK B:BLOKK B:
00860Teknologihistorie 92021Petroleumsøkonomi
92031 Operasjonsanalyse 1 92529Bedriftsetablering
92071Samfunnsøkonomi 92530Yrkeshygiene
92510Organisasjonslære
92513Miljøkunnskap
92516Psykologi
92552Markedsorientert produktutvikling
Grunnkurs
Videregående kurs
Blokk A
Blokk B
Blokk A
92012
92520
92547
92551
92021
92529
92530
15039


90012


92010
xx


92512


x


x
92539


92541


Blokk B


00860


92031


92071


92510
x

92513


x92516

x
92552
x

(Alle samfunnsfag er ikke inntatt i de enkelte studieplantabeller).