9. FAKULTET FOR ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSVITENSKAP

Særbestemmelser

Fagretning Elektro- og datateknikk

Fagretning Maskin

Fagretningene Elektro- og datateknikk og Maskin
Studieretning Industriell økonomi og administrasjon

Studieretning Helse, miljø og sikkerhet