7. FAKULTET FOR FYSIKK OG MATEMATIKK

Særbestemmelser

1. og 2. årskurs

Studieretning Biofysikk og medisinsk teknologi

Studieretning Teknisk fysikk

Studieretning Industriell matematikk