3. FAKULTET FOR BYGNINGSINGENIØRFAG

Særbestemmelser

1. og 2. årskurs

Studieretning Konstruksjonsteknikk (K)

Studieretning Bygg- og anleggsteknikk (BA)

Studieretning Fysisk miljøplanlegging (FM)

Studieretning Kart- og oppmåling (KO)

4. årskurs (8.semester)