Til NTNUs hovedside

Studiehåndbok for teknologi (sivilingeniør)-studiet ved NTNU 2006-2007

Studiehåndbok for teknologi (sivilingeniør)-studiet ved NTNU 2006-2007 er lagt ut på nettet i form av et sett av PDF-dokumenter .

Merk: Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene . Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden hos Adobe.

Merk at også eldre utgaver av studieplanen er tilgjengelig på nettet:
Eldre studiehåndbøker og -planer

Håndbokens kapitler :