Til NTNUs hovedside

[Søk]  [Hjelp]  [Telefonkatalog]  [Ut i verden]  [NETTopp]

Telefon: 73 59 52 80 - Telefaks: 73 59 52 37
Web-adresse:http://www.ntnu.no/studieavd/
Besøksadresse: Gløshaugen, Hovedbygget
Postadresse: NTNU, Studieavdelingen, 7491 Trondheim

Studiehåndbok 2003-2004 for PhD studiet i teknologi

Studiehåndbok 2003-2004 for PhD studiet i teknologi er lagt ut på nettet i form av et sett av PDF-dokumenter.

Merk: Du trenger gratisprogrammet Acrobat Reader for å lese disse dokumentene . Hvis det ikke allerede er installert på din maskin, kan du hente det fra denne siden.

Hele studiehåndboka (253 sider):

Studiehåndbok 2003-2004 for PhD studiet i teknologi

Håndbokens kapitler :

Merk at også forrige års utgave av håndboka (for dr.ing studiet) er tilgjengelig på nettet:

Studiehåndbok for dr.ing.studiet ved NTNU 2002-2003


Redaktør: Studiedirektøren Kontaktadresse: Heidi Lund, Studieavdelingen, Gløshaugen. Sist oppdatert: 01.09.2003