Vrimledag på Dragvoll

Oversiktsbilde fra Gata på Dragvoll. Foto.

Tirsdag 13. august 2019 kl. 10.00–15.00

Vrimledagen er en informasjonsdag for alle nye studenter på NTNU Dragvoll. Gata vil være fylt med stands og aktører som viser deg hva Trondheim som studieby kan tilby. Dagen gir en fin anledning til å bli bedre kjent med Dragvoll. Du kan også gå på aktuelle foredrag for deg som er ny student. 


Program

Alle foredrag holdes to ganger, en gang i auditorium D10 og en gang i auditorium D15. Alle foredragene i auditorium D10 blir tegnspråktolket. 

Fellesaktiviteter

Kl. 10.00–15.00

 • Standområdet i gata er åpent

Kl. 11.30–13.00:

 • Få gratis lunsj i kantina av Studentskipnaden i Trondheim (Sit)
   

Foredrag i auditorium D10

Kl. 10.00:

 •  Hvilke tilretteleggingsmuligheter finnes om du studerer med funksjonsnedsettelse? v/NTNU Tilrettelegging

Kl. 10.30:

 • Oppstartsforedrag for nye studenter v/NTNU Karriere og Sit Råd. 
  • Bli kjent med andre og engasjer deg i det sosiale liv
  • Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning
  • Studiemestring med fokus på gode studievaner
  • Hvordan planlegge framtiden og hva du kan bruke utdannelsen til?

Kl. 11.30:

 • Ny student i Trondheim og ting som er kjekt å vite v/Fadderutvalget Dragvoll

Kl. 12.15:

 • Hvordan lage sunn og god mat med begrensede midler? v/ Sit Råd og helsesykepleier på campus

Kl. 13.00:

 • Hvilke brukerstøttetjenester har Orakeltjenesten? v/Orakeltjenesten
   

Foredrag i auditorium D15

Kl. 10.30:

 • Hvordan lage sunn og god mat med begrensede midler? v/Sit Råd og helsesykepleier på campus

Kl. 11.15:

 • Hvilke brukerstøttetjenester har Orakeltjenesten? v/Orakeltjenesten

Kl. 12.00:

 • Hvilke tilretteleggingsmuligheter finnes om du studerer med funksjonsnedsettelse? v/NTNU Tilrettelegging

Kl. 13.00: 

 • Oppstartsforedrag for nye studenter v/NTNU Karriere og Sit. 
  • Bli kjent med andre og engasjer deg i det sosiale liv
  • Overgangen fra videregående skole til høyere utdanning
  • Studiemestring med fokus på gode studievaner
  • Hvordan planlegge framtiden og hva du kan bruke utdannelsen til?

Kl. 14.00:

 • Ny student i Trondheim og ting som er kjekt å vite v/Fadderutvalget Dragvoll

De første dagene

Du finner detaljert informasjon om oppstart på nettsidene til hvert studiprogram.

Finn ditt studieprogram