Studentliv

NTNUs studentorganisasjoner

Linjeforeninger

Linjeforeninga for studieprogrammet eller faget ditt er et godt sted å starte hvis du vil engasjere deg sosialt og faglig. Her kan du bidra til arrangementer med ulike gjesteforelesere, fagdager, bedriftspresentasjoner, og bestemme hvor og når festlige sammenkomster skal finne sted.

Navn
Linjeforeninger

Linjeforeninger på Gløshaugen, Øya, Tyholt

Linjeforeninger på Dragvoll
Linjeforeningene på Kalvskinnet, Elgeseter og Øya
Studentkjellere på Moholt
Linjeforeninger på Gjøvik
Linjeforeninger i Ålesund
Karrieredager
International student organizations at NTNU

Er du usikker på hvilken linjeforening du kan bli en del av, se informasjon på ditt studieprogram


Studentorganisasjoner

Navn Type Sted
Studentorganisasjoner
Badekarpadlingen Arrangement Trondheim
Bandgruppa NTNU Gjøvik Musikk Gjøvik
Banken Studenthus Møtested Ålesund
Bergringen

Idealistisk

Trondheim
Changemaker

Idealistisk

Trondheim
Cogito Idealistisk Trondheim

Effektiv Altruisme NTNU

Politiske organisasjoner Trondheim
FN-Studentene i Trøndelag Politiske organisasjoner Trondheim
FLLAKS FK Fotball Gjøvik
Forbundet mot rusgift

Idealistisk

Trondheim
Friluftslivsgruppa NTNU i Gjøvik Friluftsliv Gjøvik
Gjøvik Kristne Studentlag Religion Gjøvik
Gjøvikakademikernes Sendeplateforening Disc golf Gjøvik
Gjøvikstudentenes Haandbryggerlaug Ølbrygging Gjøvik
Hockeygruppa "Høy kølle" Ishockey Gjøvik
HUSET Gjøvik Møtested Gjøvik
Høyres studenter  Politiske organisasjoner Trondheim
Ingeniører Uten Grenser Politiske organisasjoner Trondheim
International Federation of Medical Students' Assosiations

Idealistisk

Norge
Kawthar Student Organization Religiøs Trondheim
Klatregruppa Grad 9 Klatring Gjøvik
Knauskoret Kor Trondheim

Kristne Medisinstudenter

Religiøs Trondheim
Mediehuset Fiber Avis, TV, radio Gjøvik
Medisinernes Seksualopplysning Trondheim

Idealistisk

Trondheim
SiG Håndball Håndball Gjøvik
Skigruppa På Tryne Ski Gjøvik
Naturvernstudentene i Trondheim Politiske organisasjoner Trondheim
NITO-studentene, Ålesund Arrangement Ålesund
NLU - Næringslivsutvalget Arrangement Ålesund    
NTNUI Idrettslag Trondheim
NTNU Bordtennis Klubb Bordtennis Gjøvik
NTNU Flyklubb Fly Trondheim

NTNU Fallskjermklubb

Fallskjerm Trondheim
NTNU innebandy Gjøvik Innebandy Gjøvik
Norsk Start Trondheim Inkludering av flyktninger Trondheim

Start NTNU

Arrangement Trondheim
Start Ålesund Arrangement Ålesund    
Pirum Kor Trondheim
PPI Trondheim   Trondheim
FN-studentene i Trøndelag Politiske organisasjoner Trondheim
Studentgruppa i Trondheim Feltskyttere Dynamisk sportsskyting Trondheim

Student-KRIK Trondheim

Religiøs Trondheim
Studentpresentene i Trondheim Religiøs Trondheim

Teknologiporten

Arrangement Trondheim
Trondheim Kristelige Studentforbund Religiøs Trondheim
Trondheim Kristelige Studenlag Religiøs Trondheim
Trondheim Studenthage Dyrking Trondheim
Trondheim studentspeidergruppe (TSSG) Speiding Trondheim

Verdi NTNU

Arrangement Trondheim

Samfundet

Møtested

Trondheim
Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) i Trondheim Idealistisk Trondheim
Studentrådene

Studentdemokratier

Trondheim

Trondheim senterstud

 

Politiske organisasjoner Trondheim
Trondheim Studentdemokratiske Nestlederforum Politiske organisasjoner Trondheim
UKA Arrangement Trondheim

Quest

Religiøs Trondheim
Candiss - studentkoret på Studentersamfundet i Trondhjem Kor Trondheim
Mannskoret Pirum kor Trondheim
A Cappellissimo Kor Trondheim
Dei Taktlause Orkester Trondheim
Dragern Orkester Trondheim
Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening Kor Trondheim
Medisinsk Sælskabs Orchæster Orkester Trondheim
SALT Lærerstudenter Trondheim
YATA Trondheim (For deg med interesse for utenriks- og sikkerhetspolitikk ) Politiske organisasjoner Trondheim
Ålesund studentsamfunn Arrangement Ålesund
ÅSIL - Ålesund Studentidrettslag Idrettslag Ålesund
Saemien Studeenth Tråantesne Diverse Trondheim
BEST Diverse Trondheim
Revolve - Formula Student Diverse Trondheim
Iranian Student-Alumni Association Diverse Trondheim
Skeiv Ungdom Diverse Trondheim
Ascend - NTNU's team in the International Aerial Robotics Competition Diverse Trondheim
Studentenes Kameraklubb Diverse Trondheim
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Diverse Trondheim
Vektorprogrammet Diverse Trondheim

Mon, 11 Jun 2018 16:06:27 +0200

Sentrale studentorganer formelt tilknyttet NTNU