Campus

Campus


 
Studieprogram Campus
Campustilhørighet studieprogram i Trondheim
Allmenn litteraturvitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Allmenn litteraturvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Antikkens kultur og klassiske fag Bachelor, Trondheim Dragvoll
Arkeologi Bachelor, Trondheim

Dragvoll (Oppmøte etter immatrikulering på Suhmhuset på Kalvskinnet)

Arkiv- og samlingsforvaltning, Trondheim Kalvskinnet
Audiologi (audiograf) Bachelor, Trondheim Tunga 
Barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, Trondheim Tunga
Barnevern Master, Trondheim Tunga
Bevegelsesvitenskap Bachelor, Trondheim Øya
Billedkunst Bachelor, Trondheim Innherredsveien
Bioingeniør Bachelor, Trondheim Øya
Biologi Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Biologi og kjemi Årsstudium, Trondheim Gløshaugen
Byggingeniør Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Childhood studies, Master, Trondheim Dragvoll
Dataingeniør Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Development Studies – Specialising in Geography, Master, Trondheim Dragvoll
Drama og teater Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Drama og teater Bachelor, Trondheim Dragvoll
Elektroingeniør Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Engelsk Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Engelsk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn, Master, Trondheim Dragvoll
Ergoterapi Bachelor, Trondheim Tunga
Europastudier, Trondheim Dragvoll
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon, Master, Trondheim Kalvskinnet
Film- og medievitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Film- og videoproduksjon Bachelor, Trondheim Dragvoll
Filmvitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Filmvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Filosofi Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Filosofi Bachelor, Trondheim Dragvoll
Fonetikk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Fornybar energi, ingeniør Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Fransk Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Fransk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Fremmedspråk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Funksjonshemming og samfunn, Master, Trondheim Tunga
Fysikk Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Fysioterapi Bachelor, Trondheim Tunga
Geografi Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Geografi Bachelor, Trondheim Dragvoll
Geografi Master, Trondheim Dragvoll
Geologi Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Globalization and Sustainable Development, Master, Trondheim Dragvoll
Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn, Trondheim Kalvskinnet
Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn, Trondheim Kalvskinnet
Historie Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Historie Bachelor, Trondheim Dragvoll
Humanistiske fag Årsstudium, Trondheim Dragvoll

Idrettsvitenskap, master, Trondheim

Dragvoll
Informatikk Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Informatikk, drift av datasystemer Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Informatikk, informasjonsbehandling Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
IT-støttet bedriftsutvikling Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Kirkemusikk Årsstudium, Trondheim Olavskvartalet
Kjemi Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Kjemiingeniør Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Kulturminneforvaltning Bachelor, Trondheim Dragvoll
Kunnskap, teknologi og samfunn (STS) Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Kunsthistorie Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Kunsthistorie Bachelor, Trondheim Dragvoll
Latin Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Lektorutdanning i geografi Master – 5 år, Trondheim Dragvoll
Lektorutdanning i historie Master – 5 år, Trondheim Dragvoll
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag Master – 5 år, Trondheim Dragvoll
Lektorutdanning i realfag Master – 5 år, Trondheim Gløshaugen
Lektorutdanning i samfunnsfag Master – 5 år, Trondheim Dragvoll
Lektorutdanning i språkfag Master – 5 år, Trondheim Dragvoll
Likestilling og mangfold Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Logistikkingeniør Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Maskiningeniør Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Matematiske fag Årsstudium, Trondheim Gløshaugen
Matematiske fag Bachelor, Trondheim Gløshaugen
Matematiske fag, 2-årig master, Trondheim Gløshaugen
Matematikkdidaktikk 1.–7. trinn, master, Trondheim Kalvskinnet
Matematikkdidaktikk 5.–10. trinn, master, Trondheim Kalvskinnet
Materialteknologi Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Matteknologi Bachelor, Trondheim Kalvskinnet

Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi, master, Trondheim

Dragvoll
Medievitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Medievitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Musikk, utøvende Bachelor, Trondheim Olavskvartalet
Musikk, utøvende Bachelor studium, fireårig, Trondheim Olavskvartalet
Musikkteknologi Bachelor, Trondheim Olavskvartalet/Fjordgata
Musikkvitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Musikkvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Natural Gas Technology Gløshaugen
Nordisk og litteraturvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Nordisk språk og litteratur Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Nordisk språk og litteratur Bachelor, Trondheim Dragvoll
Norskdidaktikk 1.-7. trinn, master, Trondheim Kalvskinnet
Norskdidaktikk 5.–10. trinn, master, Trondheim Kalvskinnet
Norsk som andrespråk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Olje- og gassteknologi Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Pedagogikk Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Pedagogikk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Pedagogikk Master, Trondheim Dragvoll
Politisk økonomi Bachelor, Trondheim Dragvoll
Psykologi Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Psykologi Bachelor, Trondheim Dragvoll
Psykologi Master, Trondheim Dragvoll
Psykologi Profesjonsstudiet, Trondheim Dragvoll
Radiografi Bachelor, Trondheim Øya
Religionsvitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Religionsvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Rådgivningsvitenskap, master, Trondheim Dragvoll
Rådgivning og voksnes læring Bachelor, Trondheim Dragvoll
Samfunnskunnskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Samfunns- og idrettsvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Samfunnsvitenskapelige fag Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Samfunnsøkonomi Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Samfunnsøkonomi Master - 5 år, Trondheim Dragvoll
Samfunnsøkonomi Bachelor, Trondheim Dragvoll
Sosialantropologi Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Sosialantropologi Bachelor, Trondheim Dragvoll
Sosialantropologi, master, Trondheim Dragvoll
Sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, Trondheim Tunga
Sosialt arbeid, master, Trondheim Tunga
Sosiologi Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Sosiologi Bachelor, Trondheim Dragvoll

Sosiologi, master, Trondheim

Dragvoll
Spansk Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Spansk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Statsvitenskap Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Statsvitenskap Bachelor, Trondheim Dragvoll
Statsvitenskap, master, Trondheim Dragvoll
Sykepleie Bachelor, Trondheim Øya
Tegnspråk og tolking Bachelor, Trondheim Dragvoll
Tegnspråkutdanning Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Tysk Årsstudium, Trondheim Dragvoll
Tysk Bachelor, Trondheim Dragvoll
Vernepleie Bachelor, Trondheim Tunga
Voksnes læring, master, Trondheim Dragvoll
Yrkesfaglærerutdanning Bachelor, Trondheim Kalvskinnet
Økonomi og administrasjon Bachelor, Trondheim Elgeseter
Arkitektur Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Bioteknologi Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Bygg- og miljøteknikk Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Datateknologi Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Elektronisk systemdesign og innovasjon Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Energi og miljø Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Fysikk og matematikk Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Industriell design Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Industriell kjemi og bioteknologi Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Industriell økonomi og teknologiledelse Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Ingeniørvitenskap og IKT Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Kommunikasjonsteknologi Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Kybernetikk og robotikk Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Marin teknikk Master - 5 år, Trondheim Tyholt
Materialteknologi Master - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Medisinstudiet Profesjonsstudium, Trondheim Øya
Produktutvikling og produksjon - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Petroleumsfag - 5 år, Trondheim Gløshaugen
Tekniske geofag - 5 år, Trondheim Gløshaugen