Studentorganisasjoner i Ålesund

Studentpolitisk


Linjeforeninger

Linjeforeningene drives av studentene fra et spesifikt studieprogram, eller i noen tilfeller studieprogram med tette bånd og felles fagområder. I linjeforeningene jobbes det med å skape et bedre sosialt og faglig miljø, med aktiviteter gjennom studieåret. Du finner mer informasjon på nettsidene for ditt studieprogram.


Andre studentorganisasjoner

 

To studenter går mot kamera. De snakker med hverandre

Studentpolitisk

Gjennom studentdemokratiet kan studenter bidra til å utvikle NTNU som utdanningsinstitusjon, og arbeide for å gjøre studentene sin stemme hørt i saker som gjelder faglig kvalitet på studier, campus, tilrettelegging, læringsmiljø og mye mer! Vi vil oppfordre studenter til å engasjere seg. Enten i studentpolitikken i SPÅ, eller i noen av de andre organisasjonene. Se nettside som viser tillitsvalgtsystemet ved NTNU (studenttinget.no). Du kan også lese mer om studentdemokratiet ved NTNU (ntnu.no).


Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet på NTNU, og uttaler seg på vegne av alle NTNUs studenter. Alle studenter ved NTNU kan stille til valg. Studenttinget samarbeider på tvers av studiebyene og møtes jevnlig. Ålesund har to representanter. Disse velges hver høst og sitter ett kalenderår fra januar til desember. Studenttinget velger et Arbeidsutvalg for ett år av gangen.
Nettside, hva er Studenttinget (studentvalget.no)
Studenttingets nettsider (studenttinget.no)


Studentparlamentet i Ålesund

Studentparlamentet ved NTNU i Ålesund (SPÅ/parla) er et underorgan av Studenttinget (STi) som er det øverste demokratiske studentorganet ved hele NTNU. Studentparlamentene i Ålesund og Gjøvik er stedlige studentdemokrati med lokalt ansvar. SPÅ jobber for at studentene i Ålesund sine stemmer skal bli hørt. STi velger hvert år et Arbeidsutvalg bestående av seks studenter, fire i Trondheim, en i Gjøvik og en i Ålesund (leder av SPÅ). Leder av Studentparlamentet i Ålesund velges for ett år av gangen og går inn i en 100% stilling. Studenten kan ta permisjon fra studiene. SPÅ er tilknyttet Norsk studentorganisasjon (NSO). 
E-post: alesund@studenttinget.ntnu.no
Nettside Studentparlamentet i Ålesund (ai.studentrad.no) 
Nettside Arbeidsutvalget (studenttinget.no)
Studentparlamentet i Ålesund på Facebook


Velferdstinget, og Velferdsutvalget i Ålesund

Velferdstinget jobber for å forbedre rammene rundt din studiehverdag. Velferdstingets representanter velger hver vår, og sitter i ett kalenderår fra 1. juli til 30. juni. Alle som betaler semesteravgift kan stille til valg. Velferdsutvalget bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes, og uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden (SIT) skal prioritere. i Ålesund har vi et Velferdsutvalg, som er et underorgan av Velferdstinget. Velferdstinget er sammensatt av studenter fra flere studiebyer. Studentorganisasjoner kan søke sponsormidler eller støtte fra Velferdstinget.
Nettsider Velferdstinget (velferdstinget.no)


Studentråd

Det finnes tillitsvalgte på alle nivå ved NTNU. 
Nettsider Studentråd (studentrad.no)
Mer om studentdemokratiet ved NTNU (NTNUs egen wiki)


Bilde av student på rullebrett nedover en asfaltert vei med trær på begge sider

Linjeforeninger, NTNU i Ålesund

Linjeforeningene drives av studentene fra et spesifikt studieprogram, eller i noen tilfeller av studieprogram med tette bånd og felles fagområder. Du finner mer informasjon på nettsidene for ditt studieprogram.

Aqua Tecta

Linjeforeningen for ingeniørstudiene innen bygg, vann og vei ved NTNU i Ålesund. 
Aqua Tecta på Instagram
Aqua Tecta på Facebook 


Børsen

Linjeforeningen for studenter ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (studieprogrammene innen økonomi og markedsføring).
Børsen på Instagram
Børsen på Facebook


Galleonen

Linjeforeningen for studenter ved studieprogrammet Shipping Management.
Galleonen på Instagram
Galleonen på Facebook


Myokard

Linjeforeningen for studieprogrammene innen helse.
Myokard på Instagram
Myokard på Facebook


Sekstanten

Linjeforeningen for nautikkstudentene.
Sekstanten på Instagram
Sekstanten på Facebook


Sigma

Linjeforeningen for studenter ved ingeniørstudiene mekatronikk, skipsdesign, maskin og fornybar energi.
Sigma på Instagram
Sigma på Facebook


Syntax

Linjeforeningen for studenter ved Institutt for IKT- og realfag. Forkurs, data, automatisering og intelligente systemer, simulering og visualisering.
Syntax på Instagram
Syntax på Facebook


Symbiosen

Linjeforeningen for studenter ved Institutt for biologiske fag.
Symbiosen på Instagram
Symbiosen på Facebook


Studenter som sitter rundt et bord og samarbeider om en oppgave

Andre studentorganisasjoner (uavhengig av studieprogram)
 

Fadder

Ved semesterstart blir nye studenter tatt imot med åpne armer av fadderne. En gjeng frivillige studenter er vertskap under fadderperioden, hvor det gis en introduksjon til studiemiljøet i Ålesund. De variererte arrangementene gir nyttig kunnskap som man ikke så lett finner i bøkene, og det er en gylden anledning til å knytte nye vennskap. Fadderorganisasjonen samarbeider med linjeforeninger og de øvrige studentorganisasjonene. I Ålesund har vi to nye fadderledere hvert år, som har ansvar for å koordinere frivilligheten og arrangementene.
E-post: leder@fadderweb.com
Nettsidene til fadder (fadderweb.com)
Fadder på Instagram
Fadderfestivalen på Facebook


Ålesund studentsamfunn (ÅSS)

ÅSS står for flere store arrangement for studenter i Ålesund. Gjennom året arrangeres det temafester, en av landets største organiserte skiturer Ski & Magi og ikke minst U.-KA. I tillegg har ÅSS et enormt spekter av aktivitetsgrupper som inneholder alt fra friluft, dykking, klatring og idrett, til miniatyrspill og ølbrygging. ÅSS er en organisasjon for og med studenter. Alt arbeid i studentsamfunnet er basert på frivillig arbeid og dugnadsånd.
Nettside til Ålesund studentsamfunn astudent.no
ÅSS på Instagram
ÅSS på Facebook
U.-KA på Facebook


Næringslivsutvalget - NLU

Næringslivsutvalget (NLU) drives av studenter ved NTNU i Ålesund, og arbeider for å styrke studentenes posisjon i arbeidsmarkedet. NLUs arrangement skaper relasjoner mellom bedrifter og studenter. NLU arrangerer store arrangementer som Næringslivsdagen og temakvelder, og mindre arrangementer som bedriftpresentasjoner.
Næringslivsutvalgets nettsider (nlu.no) 
Næringslivsutvalget på Facebook


START Ålesund

Start Ålesund drives av studenter ved NTNU i Ålesund. I Start fremmes innovasjon og bærekraftig entreprenørskap blant studentene på campus. Det arrangeres kurs, foredrag, konkurranser og større sosiale og faglige arrangementer. Målet er å gi alle studenter en verktøykasse for fremtiden der våre aktiviteter skal inspirere studentene til å ta sats. Organisasjonen er non-profit og politisk uavhengig, og er del av paraply - organisasjonen Start Norge, som regnes som en av Norges største studentorganisasjoner innen innovasjon og entreprenørskap. Alle lokallag i Start Norge møtes en gang hvert semester for å sikre god kompetanse- og erfaringsflyt på tvers av lokallagene. 
START Ålesund sin nettside (startaalesund.no)
START Ålesund på Facebook


NTNUI-Ålesund

NTNUI-Ålesund er studentidrettslaget ved NTNU i Ålesund, og drives av studentene på campus. NTNUI-Ålesund ønsker å forbedre studenters fysiske og psykiske helse gjennom aktivitet og samhold. Gjennom treningene kan man møtes utenfor undervisning. Gjennom året kan du delta på turneringer og treffe nye venner. NTNUI-Ålesund har flere undergrupper innenfor ulike sportsgrener, og har medlemmer både fra NTNU, Fagskolen og kunstfagskolen i Ålesund. 
Nettsiden til NTNUI Ålesund (ntnui-alesund.no)
NTNUI-Ålesund på Facebook
NTNUI-Ålesund på Instagram


ALPHA - Finance and Investment at Campus Ålesund

Alpha er en studentorganisasjon med en klar visjon om å fremme det finansielle tilbudet på det framtidige NTNU i Ålesund. Alpha skal være et tilbud for faglig påfyll til sine medlemmer innenfor finansiering og investering på Campus Ålesund.
Alpha på Facebook


Women in Finance

WIF NTNU Ålesund er en studentorganisasjon med formål om å vekke interesse for finans hos kvinner, og gi muligheter til å velge en karriere i denne bransjen. Her vinner man både personlig vekst, og erfaring med finans. Medlemmer får en trygg og sosial arena hvor en kan tilegne seg finansiell kunnskap. Samarbeidspartnere gjør dette mulig og synliggjør dessuten bredden i finansbransjen. Samtidig får vi finansielt påfyll utover det som dekkes gjennom studiene. Gjennom kunnskap og samhold inspireres jenter til å investere – i hverandre, i finansverdenen og i sin egen karriere.
Women in Finance på Facebook
Woman in Finance på Instagram 


Sub-Horizon

Sub-Horizon er en studentorganisasjon med teknisk fokus. Organisasjonen er åpen for alle studenter ved alle studieretninger ved NTNU i Ålesund, og holder til i egne lokaler på campus. Sub-Horizon bygger drone og ROV, med mål om autonom funksjon. Disse kan brukes i internasjonale konkurranser som TAC Challenge, men også Sub-Horizons egen konkurranse TEFT Challenge. TEFT Challenge fokuserer på det næringsnære, i samarbeid med regionale bedrifter. Sub-Horizon har som mål å være campus Ålesund sin arena for tverrfaglig samarbeid. Medlemmene får mulighet til å delta på kurs for å utvikle ferdighetene sine som ingeniør, samarbeid i team og som talsperson. Alle medlemmer vil få arbeide med reelle problemstillinger, og få sitt eget ansvarsområde i organisasjonen.
Sub-Horizon på Facebook
Sub-Horizon på Instagram 
Sub-Horizon på LinkedIn 


Trident

Trident aims to create and operate a social arena for PhD candidates and postdocs at NTNU Ålesund to increase the social life quality inside and outside the campus.
The purpose will be achieved by holding social and professional events and facilitating networking
Contact information is coming soon...


ENT3R

ENT3R er drevet av studenter fra realfaglige studier over hele landet. Studentene fungerer som mentorer og gir matematikktrening for elever i 10. klasse og 1. klasse på videregående.
Nettsidene til Ent3r (ent3r.no)
Ent3r Ålesund på Facebook


Studentlaget Ålesund

En kristen studentorganisasjon for alle studenter på NTNU i Ålesund og Fagskolen. Studentlaget samler studenter med kristen tro, eller er nysgjerrig på hva vi tror på. Målet er å danne fellesskap blant kristne og opprette dialoger mellom studenter fra alle trosretninger rundt de store spørsmålene i livet. Studentlaget samles jevnlig til møter med lunsj, andakt, lovsang og bønn. I tillegg arrangeres 'Grill en kristen', 'Godhetsuker' og 'Skepsisuker'.

Studentlaget Ålesund på Facebook


NITO lokallag

NITO er en faglig interesseorganisasjon som skal ivareta ingeniør- og teknologistudentenes interesser. NITO Studentene jobber med å fremme studentenes interesser lokalt ved NTNU, nasjonalt overfor Storting og Regjering, samt internt i NITOs egne ledd. 
Nettsidene til NITO (nito.no/student)
NITO-studentene i Ålesund på Facebook


LO-studentene i Ålesund

LO-studentene er en paraplyorganisasjon som omfavner alle studieretninger ved NTNU. Som medlem kan du få tilgang til faglige og sosiale aktiviteter Alle arrangement er av og for LO-studentene ved NTNU. 
LOstudentene i Ålesund på Facebook


 

28 mai 2024

Godt studiemiljø

Godt studiemiljø

Grafisk banner som visualiserer at man skal si fra

For å utvikle og bevare et godt studie- og arbeidsmiljø, er det viktig at både studenter og ansatte sier fra om uønskede hendelser og ting som ikke fungerer. Les mer på nettsiden Si fra!Studentene forteller hvilke foreninger og lag som finnes i Ålesund, i denne videoen fra Studentsamskipnaden (Sit). Sit kan hjelpe studenter til å mestre vervet i en forening, gi pengestøtte og gratis veiledning og kurs. Du kan lese mer om studentlivet i Ålesund her.