Strukturreformen i UH-sektoren: Lovende for likestilling

  • Gamle Bybro i Trondheim
  • Nidarosdomen
  • Konferansen arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim

Velkommen til konferanse 6. Juni 2016

Velkommen til konferanse 6. Juni 2016

 

Kan strukturendringsprosessen i UH-sektoren ses på som en mulighet til å sette kjønnsbalanse høyere på agendaen – eller blir likestillingsarbeidet satt på vent, eller ikke videreført? NTNU og Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) setter kjønnsbalanse og likestilling på agendaen i strukturendringsprosessen ved å arrangere en felles konferanse.

Fusjonene av flere universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter er en stor organisasjonsendring som både innebærer at strukturer og kulturer ved institusjonene forandres. En slik endringsprosess gir mulighet til å bygge strukturer og kulturer som fremmer kjønnsbalanse og likestilling i de nye institusjonene. Dessuten er det viktig at kjønnsbalanse og likestilling tas med i definisjonen av hva som bidrar til kvalitet og innovasjon i kunnskapsproduksjonen ved de nye institusjonene.

Konferansen vil gi praktisk og teoretisk innsikt i strukturreformen som en organisasjonsendringsprosess og hva den kan bety for arbeidet med kjønnbalanse og likestillig ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Dessuten vil institusjonene som har vært i eller er i en fusjonsprosess dele sine erfaringer, og gi råd om hva som er viktig for at arbeidet med kjønnsbalanse skal holdes høyt på dagsordenen også i de nye institusjonene.

 

RSB-påmelding

Strukturreformen i UH- sektoren: Lovende for likestilling?

Dato: 6. juni 2016
Sted: Scandic Nidelven,Trondheim, Norge

Arrangører

Arrangører


NTNU Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)