Stjerneprogrammet 2014-2018

Stjerneprogrammet 2014–2018

1.0

Deltakere i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med rektor Gunnar Bovim og prorektor for forskning Kari Melby

Deltakerne i Stjerneprogrammet 2014-2018 sammen med rektor Gunnar Bovim og tidligere prorektor for forskning Kari Melby. Fem av deltakerne var ikke til stede da bildet ble tatt. Programperioden for den første gruppen med 22 deltakere løper fra juni 2014 til juni 2018.

Bilder av deltakerne i første gruppe (Flickr).

Tora Bonneive

Tora BonnevieTora Bonnevie

Min forskning fokuserer på dyp hjernestimulering (DBS), en innovativ behandlingsstrategi for enkelte hjernesykdommer der medikamenter ikke gir tilstrekkelig behandling.

Jeg skal studere nevronal aktivitet som registreres gjennom denne prosedyren, med mål om å utforske både basale funksjoner i nevrale nettverk og effekten av DBS-behandling.

Carlos Alberto Dorao


Carlos Alberto DoraoCarlos Alberto Dorao

Mine forskningsområder dekker:

Spørsmål knyttet til varme og masseoverføring og bruk av dette i utviklingen av mer effektive prosesser kombinert med multifase og multikomponent separasjonsproblemer i olje- og gassindustrien.

 

Mats Ehrnström


Mats EhrnströmMats Ehrnström

Jeg er forsker i matematikk og spesielt innen ikke-lineære partielle differensialligninger og ikke-lokale problemer.

Et av spørsmålene jeg arbeider med er inkompressible Eulerligninger for væsker, som i mitt tilfelle beskriver vannets bevegelse under en fritt bevegelig overflate. Relevante spørsmål omfatter eksistens, entydighet og stabilitet hos løsninger under forskjellige matematiske (og fysiske) forutsetninger.

Terje Andreas Eikemo


Terje Andreas EikemoTerje Andreas Eikemo

Min forskning har gitt en bedre forståelse av et av de mest grunnleggende spørsmål i livet – hvorfor har enkelte mennesker et lengre og friskere liv enn andre?

Hovedfokuset har vært på å finne forklaringer på variasjoner i mental og fysisk helse, kroniske sykdommer og dødelighet både i de enkelte land og mellom land i flere områder i verden.

Erik Folven


Erik FolvenErik Folven

Jeg forsker på hvordan man kan kontrollere magnetisme i komplekse oksidmaterialer. Mer konkret undersøker jeg hvordan man kan skreddersy ferro- og antiferromagnetisk doménestruktur ved bruk av tynnfilmsepitaksi og nanostrukturering.

For tiden utforsker jeg hvordan slike skreddersydde nanomagneter kan brukes i ny ultra-lavenergi magnetisk logikk.

Jianying He


Jianying HeJianying He

Jeg arbeider innenfor området testing på nanoskalanivå og simulering på multiskalanivå. For tiden er jeg leder for Nanomekanisk Lab ved NTNU.

Mitt hovedfokus er på bruk av nanopartikler i petroleumssektoren og nanoteknologi for anvendelse i energirelaterte løsninger.

Morten Høydal


Morten HøydalMorten Høydal

Min forskning:

Mitt mål er å etablere en klinisk orientert, grunnleggende forskningsretning for utvikling av nye behandlingsstrategier og hjertefeil basert på en bedre forståelse av underliggende cellulære og molekylære mekanismer ved sykdommen.

Veerle Jaspers


Veerle JaspersVeerle Jaspers

Min forskning dreier seg om interaksjonen mellom forurensning og artsspesifikk økologi, naturlige stressorer og påvirkning på hormoner, atferd og reproduksjon, med fokus på fugler.

For tiden arbeider jeg med rovfugl og eksponering for «emerging» flammehemmere, som for eksempel nye («novel») flammehemmere og perfluorinerte kjemikalier.

Ingvild Bjellmo Johnsen


Ingvild Bjellmo JohnsenIngvild Bjellmo Johnsen

Min forskning dreier seg om molekylære interaksjoner mellom virus og deres verter.

Gruppen vår bruker grunnleggende forskning og biobanker for å undersøke mekanismer og karakteristiske egenskaper ved det medfødte immunforsvarets respons på luftveisvirus som utløser inflammasjon og sykdom hos barn.

Johannes Jäschke


Johannes JäschkeJohannes Jäschke

Mine forskningsinteresser ligger innen prosessystem-teknikk, med fokus på modellering, numerisk optimalisering og regulering.

Ved å kombinere verktøy fra optimalisering og reguleringsteori forsker jeg på metoder for å drive komplekse prosesser på en sikker, pålitelig og lønnsom måte.

Jacob Linder


Jacob LinderJacob Linder

Forskningen i min gruppe:

Forskningen dreier seg om moderne kondenserte fasers fysikk, inkludert magnetiseringsdynamikk, Bose-Einstein-kondensasjon og tilknyttede kvantefaseoverganger, nye Dirac-fermioner i grafén og topologiske isolatorer og samspillet mellom superkonduktitivitet og ferromagnetisme.

Terje Lohndal


Terje LohndalTerje Lohndal

Jeg forsker på setningsstruktur og -betydning basert på data fra engelsk, norsk og andre språk.

For tiden er jeg opptatt av flerspråklighet, og hva data fra flerspråklige personer kan fortelle oss om grammatiske konstruksjoner. Jeg er også interessert i samspillet mellom språkevne og generell kognisjon.

Päivi Lujala


Pïvi LujalaPäivi Lujala

Det er to hovedaspekter ved forskningen min. Det første dreier seg om verdifulle naturressurser og håndtering av disse i forbindelse med væpnede konflikter.

Det andre aspektet handler om sårbarhet overfor klimaendringer med vekt på klimarelaterte naturkatastrofer i Norge.

Lasse Løvstakken


Lasse LøvstakkenLasse Løvstakken

Hjerte- og karsykdommer forårsaker i dag flest dødsfall i Norge og i resten av verden. Min forskning er rettet mot utvikling av ultralydavbildning for diagnose av slike sykdommer.

Ved å utvikle og ta i bruk nye avbildningsmetoder kan vi få ny kunnskap om sykdomsutvikling, samt verktøy for en tidligere og sikrere diagnose av hjerte- og karsykdommer.

Siver Andreas Moestue


Siver Andreas MoestueSiver Andreas Moestue

Jeg forsker på kreftcellers unormale metabolisme. Kreft kjennetegnes av ukontrollert celledeling. De fleste kreftceller er avhengige av «metabolsk reprogrammering» for høy delingsrate over tid. Omprogrammeringen muliggjør medikamentell behandling.

Jeg studerer effekten av ulike kreftspesifikke metabolske hemmere, og prøver å forstå hvorfor noen kreftceller responderer på slike legemidler mens andre er resistente.

Irja Ida Ratikainen


Irja Ida RatikainenIrja Ida Ratikainen

Jeg forsker på hvordan levende organismer tilpasser seg miljøer som ikke bare varierer men også er uforutsigbare. Ettersom miljøet kan variere på forskjellige måter både i tid og rom vil ulike tilpasninger kunne brukes i ulike miljø.

Mitt mål er å forstå hvilke strategier som er de beste i hvilke miljøer og hvordan kombinasjoner av tilpasninger kan gjøre dyr enda bedre rustet for å takle uforutsigbare miljø.

Sverre Magnus Selbach


Sverre Magnus SelbachSverre Magnus Selbach

Min forskning dreier seg om defekter i oksidmaterialer til bruk i energi- og informasjonsteknologi. Defekter kan redusere eller forbedre egenskapene til oksider avhengig av hvordan de påvirker krystallstrukturen og kjemiske bindinger.

Jeg kombinerer prinsipper fra faststoffkjemi med elektronstrukturberegninger (DFT-simuleringer) for å undersøke hvordan man kan utnytte defekter til å skreddersy funksjonelle egenskaper for oksidmaterialer.

Dorhte Stensvold


Dorthe StensvoldDorthe Stensvold

Jeg er prosjektleder for «Generasjon 100». Det er den største randomiserte kliniske studien som har som mål å undersøke langtidseffektene av trening på morbiditet og mortalitet hos eldre.

Når eldrebølgen skyller inn over oss, vil data fra studien bidra med viktig kunnskap, og gi eksempler på mulige løsninger, for hvordan eldre kan få flere aktive og sunne år.

Espen Storli


Espen StorliEspen Storli

Jeg forsker på økonomisk historie og politikk med spesiell vekt på utviklingen av internasjonal handel og næringsliv på 1900-tallet.

For tiden arbeider jeg med et prosjekt som heter «The hidden companies of the global economy: the development of international commodity traders, 1945-2015».

Pål Sætrom


Pål SætromPål Sætrom

Min forskning omfatter utvikling og bruk av datamodeller for å studere hvordan endringer i genregulering kan kontrollere utvikling og forårsake sykdom.

Jeg er spesielt opptatt av små regulatoriske RNA-molekyler (mikroRNA) og av deres interaksjon med andre regulatoriske mekanismer samt effektene av genetisk variasjon på mikroRNA-mediert genregulering.

Thea Selliaas Thorsen


Thea Selliaas ThorsenThea Selliaas Thorsen

Hvordan kom opposisjonelle ytringer til uttrykk under verdenshistoriens mest vellykkede diktator, keiser Augustus? Jeg forsker på litteratur som ikke løper normsetternes og makthavernes ærend i antikken.

Hovedfokus er på poesi i romersk gullalder, særlig Ovid, men også på diktningens røtter i gresk litteratur, særlig Sapfo. Jeg er også interessert i hvordan vestlig tradisjon kontinuerlig påvirkes av arven fra antikken.

Bjørn Olav Åsvold


Bjørn Olav ÅsvoldBjørn Olav Åsvold

Jeg er forsker innen epidemiologi og overlege i endokrinologi. For tiden holder jeg på med epidemiologisk forskning knyttet til HUNT-studien.

Mine viktigste forskningsområder er diabetes og endokrinologi, komplikasjoner ved graviditet samt hjerte- og karsykdommer.