Terry Virts

Terry Virts Credit STARMUS
About the Speaker
  • Profession
    Astronaut
  • Web Sites

TERRY VIRTS  is an American astronaut and retired US Air Force Colonel. He has logged thousands of hours in space, including 200 continuous days as part of Expedition 42/43, and is an avid photographer.

TERRY VIRTS er en amerikansk astronaut og pensjonert oberst fra det amerikanske luftforsvaret. Han har tilbrakt tusenvis av timer i verdensrommet, inkludert 200 dager i strekk da han deltok på Expedition 42/43 til den internasjonale romstasjonen. Han er også en dyktig fotograf.

Time / Tid: 23 June 15:00
Venue: Trondheim Spektrum

The view from above – Perspectives on Earth and our place in the Universe / Sett ovenifra – Perspektiver på Jorden og vår plass i Universet