Stefan W. Hell

© Max Planck Institute for Biophysical Chemistry
Stefan Hell credit Max Planck Institute for Biophysical Chemistry
About the Speaker
  • Profession
    Physicist
  • Web Sites

STEFAN W. HELL is a Romanian-born German physicist and one of the directors of the Max Planck Institute for Biophysical Chemistry in Göttingen, Germany. He received the Nobel Prize in Chemistry in 2014 “for the development of super-resolved fluorescence microscopy”, together with Eric Betzig and William Moerner.

STEFAN W. HELL er en rumensk-tysk fysiker og direktør ved Max Planck-instituttet for biofysisk kjemi i Göttingen. Han fikk Nobelprisen i kjemi i 2014 for «utviklingen av superoppløst fluorescensmikroskopi».

Optical Microscopy: the resolution revolution
Optisk mikroskopi: revolusjonen innen oppløsning
Time/Tid: 18 June18. juni kl 17:00
Location/Sted: Trondheim Spektrum