Nick Lane

Nick Lane Credit Starmus
About the Speaker
  • Web Sites

NICK LANE is a British biochemist at University College, London, whose popular science writings have addressed issues such as evolution, oxygen and why life is the way it is.

NICK LANE er en biokjemiker ved University College i Londin. Han har skrevet om blant annet evolusjon, oksygen og hvorfor livet har utviklet slik som det har.

Energy and Matter at the Origin of Life
Energi og stoff i livets opprinnelse
Time/Tid: 22 June / 22. juni kl 16:00
Location/Sted: Trondheim Spektrum