May-Britt Moser

May Britt Moser Photocredit Geir Mogen Kavli Institutefor Systems Neuroscience
About the Speaker
  • Profession
    Neuroscientist
  • Web Sites

MAY-BRITT MOSER is a Norwegian neuroscientist who with her research partner Edvard Moser unlocked the secrets of how the brain makes maps to allow us to find our way. The Mosers’ discovery of grid cells, a key component of this system, was recognized with the Nobel Prize in 2014.

MAY-BRITT MOSER er en norsk forsker innen nevrovitenskap som sammen med Edvard Moser løste gåten rundt hvordan hjernen lager kart som gjør at vi kan orientere oss. Mosernes oppdagelse av gridcellene, som er hovedbestanddelen i dette systemet, ble anerkjent med Nobelprisen i 2014.

The Role of Science in the 21st century – Nobel Laureate Panel Discussion
Vitenskapens rolle i det 21. århundret – paneldiskusjon med nobelprisvinnere
Time/Tid: 19 June / 19. juni kl 13:30
Location/Sted: Trondheim Spektrum

Stephen Hawking Medal Ceremony
Stepen Hawkings medaljeseremoni
Time/Tid: 20 June / 20. juni kl 16:00–18:30
Location/Sted: Trondheim Spektrum