John Delaney

John Delaney
About the Speaker
 • Profession
  Oceanographer
 • Company
  University of Washington
 • Location
  Trondheim Spektrum
 • Email
 • Web Sites

JOHN DELANEY is an American oceanographer at the University of Washington who developed a 575-mile cabled network on the Juan de Fuca plate in the Pacific Ocean that allows us to understand the Earth’s “inner space.” It provides power and two-way, high-bandwidth communications between humans on land and instruments on the seafloor and in the water column.

JOHN DELANEY er en amerikansk havforsker ved University of Washington som utviklet et 925 kilometer langt kablet nettverk på Juan de Fuca-platen i Stillehavet, noe som kan gjøre oss i stand til å forstå Jordens “indre rom”.

Understanding the Planetary Life Support Systems: Next Generation Science in the Ocean Basins
Å forstå planetens system for å opprettholde liv: Neste generasjons vitenskap i havdypene
Time/Tid: 22 June / 22. juni kl 15:50
Location/Sted: Trondheim Spektrum