Harrison Schmitt

HarrisonSchmit Credit NASA/ DebbieMcCallum
About the Speaker
  • Profession
    Geologist

HARRISON SCHMITT is an American geologist and was NASA’s first scientist astronaut. His interest in space was fuelled when he was in Norway in 1957 as a Fulbright Fellow at the University of Oslo and the Russians successfully launched Sputnik. He is the second to last person to walk on the Moon.

HARRISON SCHMITT er en amerikansk geolog som også var NASAs første vitenskapsastronaut. Hans interesse for verdensrommet ble vekket for alvor da han var i Norge som Fulbrightstipendiat i 1957 og russerne skjøt opp Sputnik. Han er den nest siste som har gått på månen.

Apollo 17 and Beyond
Apollo 17-ekspedisjonen og arven etter den
Time/Tid: 19 June / 19. juni kl 16:00
Location/Sted: Trondheim Spektrum