Emmanuelle Charpentier

EMMANUELLE CHARPENTIER credit: STARMUS
About the Speaker
  • Profession
    Microbiologist

EMMANUELLE CHARPENTIER is a French microbiologist and director of the Max Planck Institute for Infection Biology in Berlin whose work deciphering the molecular mechanisms of the CRISPR-Cas9 immune system helped allow its transformation into a tool for editing genetic material.

EMMANUELLE CHARPENTIER er en fransk mikrobiolog og direktør ved Max Planck-instituttet for infeksjonsbiologi i Berlin. Hennes arbeid med å finne ut av de molekylære mekanismene i CRISPR-Cas9 immunsystemet har bidratt til å gjøre det til et verktøy for redigering av genetisk materiale.

CRISPR-Cas9: A Gene Editing Technology that Revolutionises Life Sciences
CRISPR-Cas9: en teknologi som gjør det mulig å redigere gener og revolusjonerer naturvitenskapen
Time/Tid: 22 June / 22. juni kl 14:30
Location/Sted: Trondheim Spektrum