Edvard Moser

Edvard Moser Photocredit Geir Mogen Kavli Institutefor Systems Neuroscience
About the Speaker
  • Profession
    Neuroscientist
  • Company
    Kavli, NTNU
  • Web Sites

EDVARD MOSER is a Norwegian neuroscientist who with his research partner May-Britt Moser unlocked the secrets of how the brain makes maps to allow us to find our way. The Mosers’ discovery of grid cells, a key component of this system, was recognized with the Nobel Prize in 2014.

EDVARD MOSER er en norsk professor i nevrovitenskap som sammen med May-Britt Moser løste gåten rundt hvordan hjernen ved hjelp av gridceller lager kart som gjør at vi kan orientere oss. de mottok Nobelprisen for dette arbeidet i 2014.

The Role of Science in the 21st century – Nobel Laureate Panel Discussion
Vitenskapens rolle i det 21. århundret – paneldiskusjon med nobelprisvinnere
Time/Tid: 19 June/19. juni kl 13:30
Location/Sted: Trondheim Spektrum

The Brain’s Positioning System: Why Do We Not Get Lost?
Hjernens navigasjonssystem: hvorfor går vi oss ikke bort?
Time/Tid: 23 June/23. juni kl 13:30
Location/Sted: Trondheim Spektrum