Charlie Duke

Charlie Duke Credit STARMUS
About the Speaker
  • Profession
    Astronaut

CHARLIE DUKE is an American astronaut who walked on the Moon during Apollo 16 and who was the voice of “Houston” during the historic landing of Apollo 11 on the Moon.

CHARLIE DUKE er en amerikansk astronaut som gikk på Månen under Apollo 16-ekspedisjonen. Han var også “Houston” sin stemme under den historiske Apollo 11-landingen på Månen.

The Legacy of Apollo 16
Time/Tid: 18 June / 18. juni kl 13:30

Moonwalkers in Conversation
Månevandrere i samtale
Time/Tid: 20 June / 20. juni kl 14:10
Location/Sted: Trondheim Spektrum