Vitenshow med Forsker-Frederic

Vitenshow med Frederic. Credit: Vitensenteret

Foto: Dag Stuan

Tid: 20. juni kl 11.10 / 21. juni kl 11.05 og 15.30 / 22. juni kl 11.05 og 15.45
Pris: Gratis

Forsker-Frederic er en leken vitenskapsformidler fra Vitensenteret i Trondheim. Han er en showman som holder inspirerende forestillinger på Vitensenteret, på skoler og andre tilstelninger.

Under Starmus-festivalen tar han scenen på Torvet i bruk og vil sammen med publikum skape fantastisk stemning.

Det blir spektakulære kjemi- og fysikkeksperimenter med røyk og smell – i riktig Forsker-Frederic-style. Gå ikke glipp av hans show!


Science show with Forsker-Frederic (Frederic the Researcher, in Norwegian)

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 20-22 June 11:05 and 15:30
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

Researcher Frederic is a playful science explainer from the science centre Vitensenteret i Trondheim. He is a showman who holds inspiring performances at Vitensenteret, at schools and other events.

During The Starmus Festival, he will take the stage at Torget to create an electrifying atmosphere together with the audience. There will be spectacular chemistry and physics experiments with smoke and bangs – in the inimitable Forsker-Frederic style. Don’t miss his show!

Event Details