Till the Last Light Fades

Till the Last Light Fades

Foto: Jon Tallerås

Utstilling av Erlend Grytbakk Wold

Tid: 18.–23. juni (ons–fre: 12–17, lør–søn: 12–16)
Pris: Gratis

Erlend Grytbakk Wold arbeider med maleri og skulptur basert på arven etter modernismens formspråk. I Wolds malerier kommer enkle geometriske komposisjoner falmende til syne, og etterlater et melankolsk og dystopisk motsvar til ideen om det rene og fullkomne i modernismens tankegods. Kunstnerens skulpturer er på sin side umiskjennelig lik møbler i metall og lær, men framstår som abstraherte og dysfunksjonelle utgaver av designklassikere. Denne utstillingen utforsker grenselandet mellom maleri, skulptur og møbel.

Erlend Grytbakk Wold (f. 1986, Trondheim) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet på Kunstakademiet ved Kunsthøgskolen i Oslo (2011) og gikk ut fra Konsthögskolan i Malmö med mastergrad i billedkunst i 2014. Wold har en rekke separat- og gruppeutstillinger bak seg, sist i 2016 på Galleri LNM i Oslo og i 2015 på BLOKK i Bergen.

Utstillingen er støttet av Kulturrådet og er tildelt prosjektstøtte fra Kunstmuseet i Nord-Trøndelag og TSSKs kunstfaglig råds BKH-produksjonstipend.
Les mer: www.samtidskunst.no/events/erlend-grytbakk-wold

Utstillingen er åpen i tidsrommet 1.–25. juni.


Till the Last Light Fades – Exhibition by Erlend Grytbakk Wold

Place: Trøndelag senter for samtidskunst
Time: 18-23 June (Wed-Fri: 12-17, Sat-Sun: 12-16)
Admission: Free

Erlend Grytbakk Wold works with painting and sculpture based on the legacy of the modernist tradition. In Wold’s paintings, simple geometrical compositions fade into sight, and give a pale, melancholic and dystopian rebuttal to the gleaming white utopia of modernism. The artist’s sculptures undeniably resemble furniture in metal and leather, but appear as abstract and dysfunctional versions of design classics. This exhibition explores the borderland between painting, sculpture and furniture.

Erlend Grytbakk Wold (b. 1986, Trondheim) lives and works in Oslo. He studied at the Academy of Fine Art at the Oslo National Academy of the Arts (2011) and graduated from the Malmö Art Academy with a master’s degree in visual arts in 2014. Wold has a series of solo and group exhibitions behind him, most recently in 2016 at Galleri LNM in Oslo and in 2015 at BLOKK in Bergen.

The exhibition is supported by Arts Council Norway and has been awarded project support from the art museum Kunstmuseet i Nord-Trøndelag and the BHK fund of the Trøndelag Centre for Contemporary Art (TSSK).

Read more: www.samtidskunst.no/events/erlend-grytbakk-wold

The exhibition is open from 1 to 25 June.

Event Details