Professoren med robothalen

Robothale Credit Kai T Dragland

Foto: Kai T. Dragland

Tid: 22. juni kl. 11.30
Pris: Gratis

Dag Svanæs er professor i interaksjonsdesign ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU. Han forsker og underviser om hvordan man designer IT-teknologi som er brukervennlig og enkel å bruke.

Svanæs har også en lang, hårete robothale som han har utviklet. Ett av hans forskingsprosjekter for tiden er et samarbeid med forskere innen bevegelsesvitenskap på NTNU om hvordan man lager dataspill som gjør det mer motiverende for eldre å gjøre fysiske øvelser etter f.eks. en hofteoperasjon. Robothalen er et sideprosjekt for å eksperimentere med hvordan menneskekroppen tar til seg ny teknologi.

Våre forfedre langt tilbake hadde hale, men den forsvant en gang i løpet av evolusjonen mot menneske. Å prøve å gi menneskekroppen tilbake muligheten til å ha hale er en måte å lære mer om samspillet mellom oss og teknologien.

Professor Svanæs kommer til Starmus for å fortelle om halen han har laget, og ikke minst vise oss hvordan den fungerer.


The professor with the robot tail

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 22 June 11:30
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

Dag Svanæs is a professor of interaction design at the Department of Computer Science at NTNU. He researches and teaches how to design IT technology that is user-friendly and easy to use.

Svanæs also has a long, furry robot tail that he has developed. One of his current research projects currently is a collaboration with researchers in human movement science at NTNU, looking at how to make computer games that help to motivate elderly people to do physical exercises, for example, after a hip operation. The robot tail is a project on the side project to experiment with how the human body reacts to new technology.

Long ago our ancestors had tails, but they disappeared at some stage during our evolution into human beings. Trying to give the human body a possibility to have a tail again is one way to learn more about the interaction between us and technology.

Professor Svanæs is coming to Starmus to tell us about the tail he has made, and not least to show us how it works.

Event Details
 • Start Date
  2017-06-22 11:30
 • End Date
  2017-06-22
 • Venue
 • Organizer
  NTNU, Institutt for datateknologi og informatikk
 • Category
 • Address
  Torvet, Kongens gate, Trondheim