Opplev nye horisonter i VR-teltet på Torvet

Screenshot VR/AR

Tid: 20. – 22. juni kl. 11.00 – 19.00
Pris: Gratis

Virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR) åpner nye horisonter i arbeidslivet, underholdning og spesielt i undervisning. NTNU sammen med flere Trondheims-bedrifter spiller en ledende rolle i utviklingen. NTNU skal bygge et nettverk av VR-labber som binder sammen campuser i Trondheim, Gjøvik og Ålesund med innovative samarbeidsarenaer.

I «VR/AR»-teltet kan besøkende blant annet utforske en slik samarbeidsarena i VR der man kan kommunisere, dele dokumenter, se 360 video, spille laserspill og lage modeller av molekyler. De som tør kan prøve seg på skihopp i virtuell Granåsen og matteoppgaver i VR. Det blir også mulig å reise inn i hjernen i et animert VR-eventyr «The little thought», trene opp mentale ferdigheter i VR og prøve ut HTC Vive, «WebVR» og Hololens sammen med lokale bedrifter og start-ups.


Experience new horizons in the VR Tent at Torvet

Place: Marquee at Torvet, the Market Square
Time: 20-22 June 11:00-19:00
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

Virtual and augmented reality (VR/AR) opens new horizons in the world of work, in entertainment and especially in education. Together with several Trondheim companies, NTNU is playing a leading role in this development. NTNU is going to build a network of VR labs that connect campuses in Trondheim, Gjøvik and Ålesund with innovative arenas for collaboration.

In the “VR/AR” tent, visitors can explore this kind of collaborative arena in VR where one can communicate, share documents, see 360° video, play laser games and create models of molecules. Those who dare can try ski jumping at a virtual version of the Granåsen Ski Arena in Trondheim and tackle maths problems in VR. It is also possible to travel into the brain in an animated VR story, “The Little Thought”, to train mental skills in VR, and to try out HTC Vive, “WebVR” and HoloLens together with local companies and start-ups.

Event Details
 • Start Date
  2017-06-20
 • End Date
  2017-06-22
 • Venue
 • Organizer
  NTNU Institutt for pedagogikk og livslang læring og NTNU Gjøvik i samarbeid med Norn Studio, Coperio, Breach VR og Sopra Steria
 • Category
 • Address
  Torvet, Kongens gate, Trondheim