Om tørre ting

Om tørre ting

Utstilling av Sebastian Makonnen Kjølaas

Tid: 18. og 23. juni kl. 12:00–16:00 (kun fredager, lørdager og søndager)
Pris: Gratis

Ja, utstillingen til kunstneren Sebastian Makonnen Kjølaas handler om det tørre. Og det handler om det norske. Som kunstneren selv sier, «finst det noko tørrare enn brød?», det brødet vi spiser i Norge hver eneste dag?

I utstillingen «Om tørre ting» blir vi invitert til en reise gjennom de obskure norrøne myter, med guder og helter, for å føle på ideen om det norske. Og i denne reisen møter vi keramiske arbeider og akvareller, uttrykk som skaper kontrast, men som er knyttet sammen og utfyller hverandre.

Med en humoristisk undertone får Kjølaas oss til å reflektere rundt nåtid, fortid, kunst, kultur, materiale, tørking og måten vi forholder oss til alt dette som er rundt oss.

Utstillingen er åpen i tidsrommet 3. – 25. juni.


Om tørre ting (On Dry Things) – Exhibition by Sebastian Makonnen Kjølaas

Place: Trondhjems Kunstforening (art society), Bispegata 9A, 2nd floor
Time: 19–23 June (Fri–Sun 12–16)
Admission: Free

Yes, the exhibition to the artist Sebastian Makonnen Kjølaas involves dry things. And the Norwegian spirit. As the artist himself says, “is there anything drier than bread?” – the bread we eat in Norway every single day?

In this exhibition, we are invited on a journey through obscure Norse myths, with gods and heroes, to get a feel for the idea “Norwegian”. And in this journey we encounter ceramic works and watercolours, expressions that create contrasts, but that are linked together and complement each other.

With a humorous undercurrent, Kjølaas gets us to reflect on the present, the past, art, culture, material, drying and the way we relate to all of this in our surroundings.

Read more: http://www.tkf.no/

The exhibition is open from 3–25 June (Friday–Sunday 12–16).

Event Details