Møt en ung astronom: Kathryn Gray

Møt en ung astronom

Tid: 21. juni kl. 11.25
Pris: Gratis
Ingen nedre aldersgrense

Du trenger ikke å vente til du blir voksen med å bli nysgjerrig forsker eller astronom.

Kathryn Aurora Gray var bare 10 år gammel da hun oppdaget en supernova, det vil si en stjerne som eksploderer, da hun satt og studerte et stjernekort som faren hennes hadde fått av et amatør-observatorium.

En supernova oppstår når en gammel stjerne har brukt opp energien sin og ender sitt liv med en kjempesmell! Gassen fra stjernekollapsen kastes ut i rommet og danner basis for nye stjerner.

Supernovaen som Kathryn fant, var i en fjern galakse 240 lysår fra jordkloden og er et sjeldent funn som ble en nyhet verden over.


Meet a young astronomer: Kathryn Gray

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 21. June 11:25
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

You don’t have to wait until you grow up to be an inquisitive researcher or astronomer.

Kathryn Aurora Gray was only 10 years old when she discovered a supernova, an exploding star, when she was sitting and studying a map of the stars that her father had received from an amateur observatory.

A supernova happens when an old star has used up its energy and ends its life with a huge bang! The gas from the collapsed star is flung out into space and forms the basis for new stars.

The supernova that Kathryn found was in a remote galaxy 240 light-years from Earth, a rare discovery that made headlines all over the world.

Event Details