Med nese for vitenskap – på sporet av plantenes duft

Med nese for vitenskap – På sporet av plantenes duft

Tid: 22. juni kl. 18.00
Pris: Gratis

Bli med på en vandring i duftenes verden i Ringve botaniske hage!

Lukteløypen vil ta oss fra Renessansehagen med sine urter og medisinplanter til nåletrær og andre kjente og mindre kjente arter i hagens anlegg, for å vise og erfare mangfoldet av plantenes aromatiske liv.

Vi skal lære om duftstoffer og deres funksjoner i planter, også i samspill med andre organismer, betydningen for miljøet, og bruken til mat, medisin og glede.

Vandringen ledes av Jens Rohloff ved NTNU Institutt for biologi. Oppmøte på tunet på Ringve.


Med nese for vitenskap – På sporet av plantenes duft (With a nose for science – on the trail of plants’ fragrance) (in Norwegian)

Place: NTNU Ringve Botanical Garden
Time: 22 June 18:00
Admission: Free

Walk together with us through a world of fragrance in Ringve Botanical Gardens! The fragrance trail will take us from the Renaissance garden with its herbs and medicinal plants to conifers and other well-known as well as less familiar species in the gardens, to show and experience the diversity of the aromatic life of plants.

We will learn about fragrances and their functions in plants, in interaction with other organisms, their importance for the environment, and their uses in food, medicine and pleasure.

The walk will be led by Jens Rohloff at NTNU’s Department of Biology. Meet at the courtyard at Ringve Botanical Garden.

Event Details