Lesestund for barnehager

Lesestund for barnehager Credit Ida Marie Røragen

Foto: Ida Marie Røragen/Juba Juba

Tid: 20. – 22. juni, kl. 11.00
Pris: Gratis
Påmelding: http://form.arkon.no/?id=3331&key=de87d57f778ccce8351368f440a21dcded53676e
For barnehagegrupper (3-6 år)

For å gi de minste barna et innblikk i Starmusfestivalen, vil de dyktige formidlerne ved barneavdelingen på Trondheim folkebibliotek ta imot barnehagegrupper for høytlesning av «Starmus-relaterte» bøker.


Reading session for preschools at the library

Place: Trondheim Folkebibliotek (Children’s Department)
Time: 20-22 June, 11:00
Admission: Free
Registration
For preschool groups (3-6 years old)

To give the youngest children an insight into the Starmus festival, the talented explainers at the children’s department at the Trondheim Public Library will welcome preschool groups for reading “Starmus-related” books aloud.

Event Details