Konsert med The Gravitones

The Gravitones

Tid: 22. juni kl. 16.10
Pris: Gratis

The Gravitones er bandet til sivilingeniør i fysikk og matematikk-linjen ved NTNU. Med ordinært komp, blåserekke og rytmeseksjon vekselvirker ensemblet fundamental musikkglede.

Siden våren 2014 har slagere av Stevie Wonder, Tower of Power, Britney Spears og Gloria Gaynor blitt fremført i lokaler som Storsalen i Studentersamfundet i Trondheim og fullsatt ballsal på Scandic Lerkendal.

Vi gleder oss til å se hva de finner på til deres opptreden på Torvscenen under Starmus.


Concert with The Gravitones

Time: Torvscenen (Market Square)
Place: 22 June 16:10
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

The Gravitones is the band of NTNU’s association for engineering students in physics and mathematics. With ordinary comp, wind section and rhythm section, the ensemble exchanges a fundamental joy in music.

Since the spring of 2014, hits by Stevie Wonder, Tower of Power, Britney Spears and Gloria Gaynor have been performed at venues such as the Storsalen Grand Hall at Studentersamfundet in Trondheim and the ballroom at Scandic Lerkendal with a capacity audience.

We are looking forward to see what they come up with for their performance on the Torvscenen stage during Starmus.

Event Details