Konsert med Operaskolen

Operaskolen Trøndelag

Tid: 21. juni kl. 12.05
Pris: Gratis
Ingen nedre aldersgrense.

På Torvscenen under Starmus skal Operaskolen fremføre et utdrag fra musikalen Annie og Oliver.

Siden 2001 har Opera Trøndelag drevet landets eneste Operaskole for barn og ungdom. Operaskolens formål er å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom og samtidig motivere til videre steg innen faget. Operaskolen gir tilbud i musikkteater til gruppen 11-15 år der samspill og scenedisiplin er vesentlig. Elevene øver mot målet å delta i Opera Trøndelags produksjoner.

Elevene deltok senest i «Carmen» i Kimen Kulturhus mars 2017. Har ellers vært med i Olav Engelbrektsson, på Steinvikholm Slott, Flaggermusen, Tryllefløyten m.m.


Concert with the Opera School

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 21 June 12:05
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

Since 2001, Opera Trøndelag has run Norway’s only opera school for children and young people. The Opera School aims to make performing arts of high quality available for children and young people, and at the same time to motivate them to take a step further in the arts. The Opera School offers music theatre to 11- to 15-year-olds, where teamwork and stage discipline are key factors. The students practice with the goal of participating in Opera Trøndelag’s productions.

Their most recent performance was in “Carmen” in Kimen Kulturhus, Stjørdal, in March 2017. They have also taken part in the midnight opera “Olav Engelbrektsson” in the ruins of Steinvikholmen Castle, Die Fledermaus, The Magic Flute and others.

On the Torvscenen stage during Starmus, the Opera School will perform excerpts from Annie and Oliver. We are looking forward to it!

Event Details