Gateparade med Luftforsvarets Musikkorps

Luftforsvarets Musikkorps

Tid: 20. juni kl. 15.15
Pris: Gratis
Ingen nedre aldersgrense

I 2018 fyller Luftforsvarets musikkorps 200 år som kulturinstitusjon i Trondheim! Korpset er et av Forsvarets fem profesjonelle korps og viderefører en snart 200 år gammel historie med militærmusikk i Trøndelag. Årlig gjør korpset rundt 150 opptredener, noen som fullt korps og en del med kammergrupper.

Korpset er kjent for sin fleksibilitet og allsidighet. Oppdragene til Luftforsvarets musikkorps spenner fra militære oppdrag og seremonier til å spille klassiske konserter, jazz, kammermusikk og barnehagekonserter. I tillegg samarbeider korpset med en rekke festivaler og institusjoner.

Ingen sjanger er korpset ukjent, og deres lekenhet og utforskningstrang gjør dem til et unikt musikkorps som Trondheim kan være stolte av! Og skal vi tro ryktene får vi kanskje høre flere låter som glir rett inn i Starmus-temaet.


Streetparade with the Royal Norwegian Air Force Band

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 20 June 15:15
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

In 2018, the Royal Norwegian Air Force Band will celebrate 200 years as a cultural institution in Trondheim. The band is one of the Armed Forces’ five professional bands and continues a nearly 200-year-old history of military music in Trøndelag. The band puts on about 150 performances every year, some with the full band and some with chamber groups.

The band is known for its flexibility and versatility. The Royal Norwegian Air Force Band participates in events ranging from military ceremonies to classical concerts, jazz, chamber music and kindergarten concerts. The band also works together with a number of festivals and institutions.

No genre is outside their domain, and their playfulness and exploratory spirit makes them a unique band that Trondheim can be proud of. And rumour has it that we may hear several numbers in perfect harmony with the Starmus theme.

Event Details