Konsert med koret Embla

Embla

Tid: 20. juni kl. 17.05
Pris: Gratis
Ingen nedre aldersgrense

Embla er et damekor bestående av 22 sangere i 20-, 30-, og 40-åra, opprinnelig bygd opp fra sangmiljøet rundt det som i dag er musikkvitenskap på Institutt for musikk, NTNU i Trondheim.

Navnet er hentet fra norrøn mytologi, der Embla var den første kvinne på jorden. Hun forbindes med kreativitet, kvalitet og kunstnerisk vekst – kvaliteter vi ønsker å stå for.
Embla er et aktivt kor med mange prosjekter. Musikalsk kjennetegnes vi først og fremst av en homogen og vakker klang. Dette er et resultat av dirigentens utrettelige arbeid og fokus.

Korets repertoar spenner fra folketoner til ny norsk musikk. Et av Emblas satsningsområder er å spre ny damekormusikk, derfor har vi fått mange komponister til å skrive for oss. Blant dem er Ståle Kleiberg, Truls Waagø, Trygve Brøske, Eldbjørg Raknes, Eva Ugalde og Maija Skille. Også korets egne medlemmer, samt tidligere medlemmer, bidrar til repertoaret, blant disse er Hanne Bæverfjord, Eva Holm Foosnæs og Ingunn Solem.


Concert with the Embla choir

Place: Torvscenen (Market Square)
Time: 20 June 17:05
Admission: Free
Registration: Drop in
No minimum age

Embla is a women’s choir consisting of 22 singers in their 20s, 30s and 40s, which originally developed from the song environment around what is now musicology at the Department of Music, NTNU in Trondheim.

The name is derived from Norwegian mythology, where Embla was the first woman on Earth. She is associated with creativity, quality and artistic growth – qualities we want to represent.
Embla is an active choir with many projects. Musically, our hallmark is a consistent and beautiful timbre. This is a result of our conductor’s untiring work and focus.

The choir’s repertoire ranges from folk tunes to new Norwegian music. One of Embla’s priorities is to spread new choral music for women’s voices, so we have asked many composers to write for us. They include Ståle Kleiberg, Truls Waagø, Trygve Brøske, Eldbjørg Raknes, Eva Ugalde and Maija Skille. The choir’s own members, as well as former members, also contribute to the repertoire, including Hanne Bæverfjord, Eva Holm Foosnæs and Ingunn Solem.

Event Details