Håp eller katastrofe – hvilken framtid venter dagens ungdommer?

Håp eller katastrofe – Hvilken framtid venter dagens ungdommer?

Coverdesign: Juve design

Sigbjørn Mostue i samtale med Svein Tveitdal

Tid: 20. juni, kl. 15.00 – 16.00
Pris: Gratis
Passer for voksne og barn fra 13 år og oppover

Global oppvarming og klimaendringer truer med å kullkaste vår livsførsel og gjøre kloden til et ugjestmildt og farlig sted å være. Dyrearter utryddes i alarmerende hastighet. Verdenshavene fylles med plast. Biotoper forsvinner i takt med velstands- og befolkningsøkning.

I lys av dette er det ikke rart at endetidsromaner og dystopier stadig oftere er å se i hendene på unge lesere. For hvilken framtid venter dem? Finnes det i det hele tatt håp?

Møt tidligere direktør ved FNs miljøprogram Svein Tveitdal, regnet som en av verdens mest innflytelsesrike klimastemmer på sosiale medier, i samtale med forfatter Sigbjørn Mostue, bl.a. kjent for den prisbelønte dystopi-serien «I morgen er alt mørkt». De tegner et dystert, men realistisk bilde av hva som venter hvis vi ikke tar de rette valgene – men forsøker også å peke på hva som kan gjøres for å unngå at apokalypsen blir virkelighet.


Hope or disaster – what future awaits today’s young people?
with Sigbjørn Mostue and Svein Tveitdal

Place: Trondheim Folkebibliotek (Rådhussalen)
Time: 20 June 15:00–16:00
Admission: Free
Recommended minimum age: 13 years

Global warming and climate change threaten to disrupt our way of life and make the planet and inhospitable and dangerous place to be. Animal species are becoming extinct at an alarming rate. The world’s oceans are filling up with plastic. Biotypes are disappearing as prosperity and populations grow. In this light, it’s not surprising that apocalyptic and dystopia novels can increasingly be seen in the hands of young readers. For what future awaits them? Is there any hope at all?

Meet the former director at the United Nations Environment Programme, Svein Tveitdal, regarded as one of the world’s most influential climate voices in social media, in conversation with the author Sigbjørn Mostue, renowned for the award-winning dystopia series “I morgen er alt mørkt” (“Tomorrow Everything Will Be Dark”). They paint a bleak but realistic picture of what awaits us if we do not make the right choices – but also try to point out what can be done to prevent the apocalypse from becoming reality.

Event Details
 • Start Date
  2017-06-20 15:00
 • End Date
  2017-06-20 16:00
 • Venue
 • Organizer
  Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek
 • Category
 • Address
  Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim (Rådhussalen)