Førstemann som pissa på månen

Endre Lund Eriksen. Credit: Endre Skandfer

Foto: Endre Skandfer

Tid: 21. juni, kl. 12.00 – 13.00
Pris: Gratis
Påmelding: http://form.arkon.no/?id=3331&key=de87d57f778ccce8351368f440a21dcded53676e
Passer for barn fra 5 år og oppover

Romskipet Apollo 11 har kurs for månen. Astronautene Buzz, Neil og Michael krangler og skumper stadig bort i hverandre i det bittelille romskipet.

Snart skal Neil bli første menneske som går på månen. Buzz skal også få gå på månen, men først etter at Neil har vært og tråkka der.

I denne historien er det Buzz som er hovedpersonen. Han har bestemt seg for å sabotere hele turen ved å være i dårlig humør. Og han har en plan: han skal bli førstemann ut, uansett!

20. juli 1969 ble Neil Armstrong første menneske som gikk på månen, og litt etter kom også Buzz Aldrin ut. «Førstemann som pissa på månen» er en humoristisk versjon av hva som skjedde, skrevet av Endre Lund Eriksen og illustrert av Torill Kove.

I forestillingen forteller Endre Lund Eriksen hele historien, illustrert med bildene fra boka.

Endre Lund Eriksen er forfatter og har blant annet skrevet bøkene om Pittbull-Terje, Alvin Pang og Dunderly-monstrene.


The first man to pee on the moon – with Endre Lund Eriksen (in Norwegian)

Place: Trondheim Folkebibliotek (Rådhussalen)
Time: 21 June 12:00–13:00
Admission: Free
Registration: Opportunity for group registration, booking of places for SFO/Preschool
Suitable for children aged 5 or older

The spaceship Apollo 11 is heading for the moon. Astronauts Buzz, Neil and Michael argue and keep bumping into each other in the tiny spacecraft.

Soon Neil will be the first person to walk on the moon. Buzz will also have a chance to walk on the moon, but only after Neil has gone and trampled on it.

In this story, Buzz is the main character. He has decided to sabotage the whole trip by being in a bad mood. And he has a plan: He’s going to be the first man out, whatever it takes!

On 20 July 1969, Neil Armstrong became the first person to walk on the moon, followed soon afterwards by Buzz Aldrin. “The first man to pee on the moon” is a humorous version of what happened, written by Endre Lund Eriksen and illustrated by Torill Kove.

In the performance, Endre Lund Eriksen tells the whole story, illustrated with the pictures from the book.

Endre Lund Eriksen is an author who has written books about Pittbull Terje, Alvin Pang and the Dunderly Monsters, among others.

Event Details