En fremmed ved mitt bord

En fremmed ved mitt bort

Utstilling av Ragnhild Ohma

Tid: 18.–23. juni (man.–tors. kl 11:00–22:00/fre.–lør. kl 11:00–01:00/søn. 11:00–22:00)
Pris: Gratis

De sitter rundt bordet. Damer, menn, barn, unge og eldre, i dempede farger, med nyanser av grått og brunt. Noen smiler, noen ser alvorlige ut. Hva slags selskap er de i? Er det en familiemiddag? Bryllup? Begravelse? Kaffelag? De er fremmede for oss, menneskene på bildet, på samme måten som vi er fremmede for de som sitter på nabobordet her og nå.

Verkene til utstillingen «En fremmed ved mitt bord» ble valgt ut med tanke på den fysiske konteksten de vises i, på Café Ni Muser ved Trondhjems Kunstforening. Motivene kretser rundt ulike spisesituasjoner og tar utgangspunkt i amatørbilder.

Menneskene vi møter i bildene er fremmede for oss, men det er også noe kjent med dem. Nostalgi av forgangne tider – kanskje er det det vi kan kjenne på. En nær fortid som av og til kan virke så langt unna. Avstand i tiden, men nærhet i stedet. Her og nå er vi nære, og vi gjør akkurat det samme: vi sitter rundt bordet, er fremmede for hverandre, men vi har en relasjon med hverandre likevel.

Utstillingen er åpen i tidsrommet 3. juni–20. august.


En fremmed ved mitt bord (A stranger at my table)
Exhibition by Ragnhild Ohma

Place: Trondhjems Kunstforening (art society), Café Ni Muser, Bispegata 9A, 1st floor
Time: 18–23 June
Opening hours: Monday–Thursday 11–22/ Friday–Saturday 11–01/ Sunday 11–22
Admission: Free

They are sitting around the table. Women, men, children, young and old, in muted colours, with nuances of grey and brown. Some are smiling, some look serious. What kind of gathering is this? Is it a family dinner? A wedding? A funeral? A coffee klatsch? To us they are strangers, the people in the picture, in the same way that we are strangers to those sitting at the next table here and now.

The works for the exhibition “A stranger at my table” were chosen for the physical setting in which they are displayed, at Café Ni Muser at Trondhjems Kunstforening. The motifs revolve around various eating situations and are based on amateur photos.

The people we meet in the pictures are strangers to us, but there’s also something familiar about them. Nostalgia for times past – perhaps that is what we sense. A recent past that sometimes seems so far away. Distance in time, but closeness in space. Here and now we are close, and we are doing exactly the same: we are sitting around the table, we are strangers to each other, but we have a bond with each other all the same.

Read more: http://www.tkf.no/

The exhibition is open 3 June–20 August.

Event Details