Bygg marblerun

Bygg Marblerun. Credit: Jeff Kubina

Foto: Jeff Kubina

Tid: 20.–22. juni kl. 11.00–19.00
Pris: Gratis
Passer for barn fra 4 år og oppover

Hackheim inviterer små og store til å bli med å bygge marblerun på Torvet. Marbleruns er kinetiske skulpturer hvor kuler triller og spretter nedover baner – målet er å få kulene til å reise gjennom maskinen på den mest underholdende måten.

I løpet av disse tre dagene inviterer vi alt som kan krype og gå i Trondheim til å bli med å bygge sammen med oss – vi vil at denne skulpturen skal representere mangfoldet i byen og at flest mulig skal kunne sette sitt preg på den. Vi stiller med verktøy og deler, men det er opp til dere å få dette til å bli en skulptur full av bevegelse og overraskelser!

Hackheim er Trondheims hackerspace/makerspace og er plassen for teknologi-interesserte.


Build a Marble Run with Hackheim

Place: Marquee at Torvet, the Market Square
Time: 20-22 June 11:00-19:00
Admission: Free
Registration: Drop in
Suitable for children aged 4 or older
Hackheim invites young and old alike to take part in building a marble run at Torget, the market square. Marble runs are kinetic sculptures in which marbles roll and bounce on tracks – the aim is to get the marbles travelling through the machine in the most entertaining way.

During these three days, we are inviting everyone in Trondheim to join us in building this marble run – we want the sculpture to represent the diversity of our city and we want as many people as possible to be able to leave their mark on it. We will provide tools and parts, but it’s up to you to make this a sculpture full of movement and surprises!

Hackheim is Trondheim’s hackerspace/makerspace and it’s the place for technology enthusiasts.

Event Details