Bemannet romfart – veien videre

Bemannet romfart

Foredrag ved Erik Tandberg

Tid: 20. juni kl. 12.00–14.00
Pris: Gratis
Påmelding: innen 6. juni til Kulturenheten: tlf. 72 54 57 00 eller tlf. 72 54 57 14

Hele Norges romekspert, Erik Tandberg, er godt kjent fra TV-sendinger helt tilbake til 60-tallet og frem til i dag. Han vil blant annet snakke om USA sine planer om bemannede ferder til månen med nye romfartøyer og bæreraketter, og i et mer langsiktig perspektiv Russland, Europa og Kinas arbeid med bemannede ferder som omfatter landing og etablering av baser på månen.

Også planeten Mars utgjør et fristende, men krevende mål, og nærmere Jorden er romstasjoner og romturisme stadig aktuelle temaer. Både internasjonale romorganisasjoner, og i stigende grad private selskaper med kapital og kompetanse, er involvert i utviklingen.


Human spaceflight – the way forward – Lecture by Erik Tandberg (in Norwegian)

Place: Trondheim Folkebibliotek (Rådhussalen)
Time: 20 June 12:00–14:00
Admission: Free
Tickets: Registration by 6 June to Kulturenheten: Tel. 72 54 57 00 or Tel. 72 54 57 14

Norway’s space expert Erik Tandberg is well known from TV broadcasts all the way back to the 60s and until today. He will talk about the USA’s plans for human missions to the moon with new spacecraft and launchers, and from a more long-term perspective, Russia, Europe and China’s work on human spaceflight including landing and establishing bases on the moon.

The planet Mars is also a tempting but challenging goal. Closer to earth, space stations and space tourism are hot topics. International space agencies, and to an increasing extent private companies with capital and expertise, are involved in the development.

Event Details