Arms of the Ocean

Arms of the ocean

Utstilling av Ellen Sofie Griegel

Tid: 18. – 23. juni (man – fre 12-16, lør-søn 12-17)
Pris: Gratis

Med fokus på den hydrologiske syklusen og kretsløpet til blant annet planteplankton, tar utstillingsprosjektet utgangspunkt i visningsstedets lokalitet ved at arbeidene på ulikt vis bruker vannet i Trondheimsfjorden som materiale.

Vann finnes nesten overalt på jorden og er livsnødvendig for alt kjent liv. Planteplankton er den viktigste primærprodusenten i havet. I tillegg til å være en viktig karbonkilde for andre dyr, produserer det oksygen. Produksjonen anses som et betydelig bidrag til oksygenkonsentrasjonene vi har i atmosfæren.

Utstillingsprosjektet ved RAKE visningsrom undersøker vannets poetiske, visuelle, symbolske og fysiske egenskaper, samtidig som det leter etter uoppdagede system og sammenhenger. Prosessen er inspirert av vitenskapelig metode og tar i bruk hjelpemidler som laboratorie- og feltutstyr fra biologisk forskning.

Les mer: www.rake.trondheim.no/visningsrom og www.ellensofiegriegel.com

Utstillingen er åpen i tidsrommet 9. juni – 13. august (ons-fre 12-16, lør-søn 12-17)


Arms of the ocean

by Ellen Sofie Griegel

Place: RAKE Exhibition Space
Time: 18-23 June (Mon-Fri 12-16, Sat-Sun 12-17)
Admission: Free

Highlighting the hydrological cycle and the cycle of phytoplankton, the exhibition project takes the location of the exhibition space as its starting point: in different ways, the works use the water in the Trondheim fjord as a material.

Water can be found almost everywhere on Earth and is vital for all known life. Phytoplankton are the most important primary producers in the sea. As well as being an important carbon source for other animals, phytoplankton produce oxygen. Their production is regarded as a significant contribution to the oxygen concentrations we have in the atmosphere.

The exhibition project at RAKE Exhibition Space explores the poetic, visual, symbolic and physical aspects of water, while searching for undiscovered systems and connections. The process is inspired by scientific method and it uses aids such as laboratory and field equipment from biological research.

Read more: www.rake.trondheim.no and www.ellensofiegriegel.com

The exhibition is open from 9 June to 13 August (Wed-Fri 12-16, Sat-Sun 12-17)

Event Details