Apollo 17 – 45 Years and Counting

Morgenprat med Harrison Schmitt

Tid: 19. juni, kl. 09:00-10:30
Pris: Gratis

Harrison Schmitt var astronaut på Apollo 17, og den eneste vitenskapsmannen som har gått på månens overflate. Schmitt er en amerikansk geolog som også var NASAs første vitenskapsastronaut. Hans interesse for verdensrommet ble vekket for alvor da han var i Norge som Fulbrightstipendiat i 1957 og russerne skjøt opp Sputnik. Han er den nest siste som har gått på månen. Seinere ble han universitetsprofessor og senator.

Forelesningen vil bli holdt på engelsk, er gratis og åpen for alle.


Morning talk with Harrison Schmitt

Time: 19 June, 09.00-10:30
Price: Free

Harrison Schmitt was the lunar module pilot of Apollo 17, and the only scientist to have walked the surface of the Moon. Schmitt is an American geologist and was NASA’s first scientist astronaut. His interest in space was fuelled when he was in Norway in 1957 as a Fulbright Fellow at the University of Oslo and the Russians successfully launched Sputnik. He is the second to last person to walk on the Moon. Schmitt was later university professor and senator.

The talk will be held in English and is free of charge.

HarrisonSchmit Credit NASA/ DebbieMcCallum
Astronaut Apollo 17, geologist
Event Details