Åpen hage

Apen hage

Visste du at det finnes en spiselig hage midt i Trondheim?

Tid: Søndag 18. juni kl. 12.00
Pris: Gratis

Kneiken Felleshage er en urban felleshage på Bakklandet, og den 18. juni arrangerer vi «åpen hage» der du er velkommen på besøk.

Kom og la deg inspirere av det som dyrkes på området, få en liten omvisning i hagen, møt ildsjelene bak prosjektet, ta en kaffe og lær mer om urban dyrking. Kom og ta i bruk dine sanser til å lukte, se og smake! …og kanskje dine evner til å luke, snekre og grave?

Kneiken Felleshage ble etablert på nyåret i 2015, og er åpen for alle som ønsker å samle seg på Bakklandet for å dyrke økologisk. Hagen drives med dugnadsånd og en ambisjon om å drive urban hagevirksomhet på en miljøvennlig og bærekraftig måte.

Hjertelig velkommen!


Open Garden – Kneiken Felleshage community garden

Place: Kneiken Felleshage community garden: Øvre Bakklandet in Trondheim, between Lillegårdsbakken and Skansegata.
Time: Sunday 18 June 12.00
Admission: Free

Did you know that there is an edible garden in the middle of Trondheim? Kneiken Felleshage is an urban community garden in Bakklandet, and on 18 June we are holding an “Open Garden” where you are welcome to visit us.

Come and be inspired by what we grow in the area, join a short guided tour of the garden, meet the dedicated people behind the project, enjoy a cup of coffee and learn more about urban cultivation. Come and make use of all your senses to smell, see and taste! …and perhaps your weeding, woodwork and digging skills?

Kneiken Felleshage community garden was established early in 2015, and is open to everyone who would like to get together in Bakklandet for organic cultivation. The driving force behind the garden is community spirit and a passion for an eco-friendly and sustainable approach to urban gardening.

Welcome!

Read more: http://www.kneiken.no

Event Details