ANNOskole i Erkebispegården

Anno Credit: NDR

Foto: NDR

Reis tilbake i tid – og lær om livet i Trondheim i 1537

Tid: 19.–23 . juni fra kl. 10.00–15.00
Pris: NOK 2000
Påmelding: booking.ndr@kirken.no eller 73 89 08 00
Passer for barn fra 2.–7. Klasse

I sommer har du muligheten til å entre ANNO-universet! Bli med på ANNOskole og reis tilbake i tid for å lære om livet i Trondheim i 1537.

I løpet av en uke får du prøve deg i rollen som svennelærling i ett av de tradisjonelle håndverkene som er knyttet til Nidarosdomen.

  • Hvordan var det å gå på skole i 1537?
  • Hva spiste de på den tiden?
  • Og lekte de på samme måte som i dag?

I vinter gikk 3. sesong av TV-serien ANNO på NRK. Her fikk 14 deltakere muligheten til å reise tilbake i tid til Erkebispegården anno 1537. Deltakerne jobbet seg opp fra fattigdom til å få borgerbrev gjennom å lære seg håndverk. Nå har du sjansen til å prøve deg som håndverker i Erkebispegården anno 1537.

Ta med klær etter vær som kan brukes under kostyme.


ANNO School in Erkebispegården (the Archbishop’s Palace)

Place: Erkebispegården (the Archbishop’s Palace)
Time: 19-23 June, 10:00-15:00
Admission: NOK 2000 per person.
Tickets: Register at: booking.ndr@kirken.no or 73 89 08 00
Suitable for children from 2nd – 7th grade.

Join the ANNO School (in Norwegian) this summer. Travel back in time and learn about life in Trondheim in 1537.

Step into the ANNO universe this summer. Join the ANNO School and travel back in time to learn about life in Trondheim in 1537. During the week, you’ll have a chance to try the role of an apprentice in one of the traditional crafts linked with Nidaros Cathedral. What was it like to go to school in 1537? What did they eat in those days? And did they play the same way we do today?

Last winter, the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) aired the 3rd season of the TV series ANNO. Here, 14 participants had the opportunity to travel back in time to the Archbishop’s Palace in the year of 1537. The participants worked their way out of poverty to gain a letter of citizenship, or “borgerbrev”, by learning a trade. Now you have the chance to try your hand as a craftsman in the Archbishop’s Palace in the year of 1537.

Bring clothes suitable for the weather that you can wear under a costume.

More info: http://www.nidarosdomen.no/kalender/annoskole-i-erkebispegården

Event Details