Forskningsutfordringer

Hovedutfordringen i SoundChain er at det er svært krevende å oppnå kostnadseffektivitet i produksjon av undervannsakustiske sensorsystemer. Slik produksjon er preget av hyppig introduksjon av nye produktgenerasjoner med stadig ny material- og prosessteknologi, og
Innovasjonsprosjekt i næringslivet, og mange, ulike tidskrevende og vanskelige prosesstrinn.

Det er identifisert et behov for forskning på hvordan nye generasjoner raskt kan igangkjøres (ramp-up), og hvordan produksjonssystemet og verdikjeden bør designes og styres mest effektivt. Det er i dag mangel på løsninger som kombinerer krav til kostnadseffektivitet, innovasjonsevne og responsivitet i verdikjeden, noe som er kritisk for fremtidig konkurransedyktighet. Det er dette SoundChain søker å gjøre noe med.

De fire hovedutfordringene er tett knyttet til forskningsmålene, og handler om:

  • Helhetlige lokaliseringsbeslutninger
  • Leverandørsamarbeid og -styring
  • Helhetlig produksjonskonsept
  • Manufacturing Execution Systems for økt synlighet i verdikjeden

Hver enkelt av disse, samt prosjektet forskningmetodikk kan studeres nærmere ved å navigere i undermenyene til venstre.