Tidligere eksamensoppgaver ved Institutt for sosialantropologi

Tidligere eksamensoppgaver ved Institutt for sosialantropologi

Eksamensoppgaver
Emne Nivå
SANT0002 – Psykologisk antropologi – høst 2016 Emne
SANT0002 – Psykologisk antropologi – vår 2017 Emne
SANT0002 – Psykologisk antropologi – høst 2017 Emne
SANT1000 – Læren om mennesket - Innføring i sosialantropologi – høst 2015 Bachelor
SANT1000 – Læren om mennesket - Innføring i sosialantropologi – vår 2015 Bachelor
SANT1000 – Læren om mennesket - Innføring i sosialantropologi – vår 2016 Bachelor
SANT1000 – Læren om mennesket - Innføring i sosialantropologi – høst 2016 Bachelor
SANT1000 – Læren om mennesket - Innføring i sosialantropologi – høst 2017 Bachelor
SANT1000 – Læren om mennesket - Innføring i sosialantropologi – vår 2017 Bachelor
SANT1001 – Sosial organisasjon og identitetsdannelse – høst 2015  Bachelor
SANT1001 – Sosial organisasjon og identitetsdannelse – vår 2015  Bachelor
SANT1001 – Sosial organisasjon og identitetsdannelse – høst 2016  Bachelor
SANT1001 – Sosial organisasjon og identitetsdannelse – vår 2016  Bachelor
SANT1001 – Sosial organisasjon og identitetsdannelse – vår 2017  Bachelor
SANT1001 – Sosial organisasjon og identitetsdannelse – høst 2017  Bachelor
AFR1012 – Afrikas antropologi: regionale perspektiver – vår 2015 Bachelor
AFR1012 – Afrikas antropologi: regionale perspektiver – høst 2016 Bachelor
AFR1012 – Afrikas antropologi: regionale perspektiver – vår 2016 Bachelor
AFR1012 – Afrikas antropologi: regionale perspektiver – høst 2017 Bachelor
AFR1012 – Afrikas antropologi: regionale perspektiver – vår 2017 Bachelor
AFR1110 – Stat og samfunn – vår 2016 Bachelor
AFR1110 – Stat og samfunn – vår 2017 Bachelor
SANT1002 – Økonomi, politikk og økologi – vår 2015 Bachelor
SANT1002 – Økonomi, politikk og økologi – vår 2016  Bachelor
SANT1002 – Økonomi, politikk og økologi – høst 2016 Bachelor
SANT1002 – Økonomi, politikk og økologi – vår 2017 Bachelor
SANT1002 – Økonomi, politikk og økologi – høst 2017 Bachelor
SANT1103 – Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon – vår 2015 Bachelor
SANT1103 – Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon – vår 2016 Bachelor
SANT1103 – Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon – høst 2016 Bachelor
SANT1103 – Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon – høst 2017 Bachelor
SANT1103 – Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon – vår 2017 Bachelor
AFR2120 – Modernisering og kjønn – vår 2015 Bachelor
AFR2120 – Modernisering og kjønn – vår 2016 Bachelor
SANT2003 – Bedrifts- og organisasjonsantropologi – vår 2017 Bachelor
SANT2003 – Bedrifts- og organisasjonsantropologi – høst 2017 Bachelor
SANT2010 – Natur som praksis – vår 2015 Bachelor
SANT2010 – Natur som praksis – vår 2016 Bachelor
SANT3508 – Globalization Theory and Culture – vår 2015 Bachelor
SANT3508 – Globalization Theory and Culture – vår 2016 Bachelor
SANT3508 – Globalization Theory and Culture – vår 2017 Bachelor
SANT2100 – Sosialantropologisk metode – vår 2015 Bachelor
SANT2100 – Sosialantropologisk metode – vår 2016 Bachelor
SANT2100 – Sosialantropologisk metode – vår 2017 Bachelor
SANT2100 – Sosialantropologisk metode – høst 2017 Bachelor
SANT2200 – Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie – vår 2015 Bachelor
SANT2200 – Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie – høst 2015 Bachelor
SANT2200 – Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie – vår 2016 Bachelor
SANT2200 – Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie – høst 2016 Bachelor
SANT2200 – Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie – vår 2017 Bachelor
SANT2200 – Antropologiens grunnlagsproblemer og faghistorie – høst 2017 Bachelor
SANT3000 – Teoretiske perspektiver – høst 2015 Master
SANT3000 – Teoretiske perspektiver – høst 2016 Master
SANT3000 – Teoretiske perspektiver – høst 2017 Master
SANT3100 – Etnografisk metode – høst 2015 Master
SANT3100 – Etnografisk metode – høst 2016 Master
SANT3100 – Etnografisk metode – høst 2017 Master