Global ulikhet

Faggruppe

Global ulikhet

Bilde av barn som leser i rapport, Ethiopia

Forskningsgruppen Global ulikhet adresserer et av antropologiens grunnleggende forskningsoppdrag: å belyse lokale og globale prosesser som skaper kulturelle og sosiale likheter og ulikheter. 

Innenfor dette overordnete perspektivet legges det vekt på følgende temaområder:
«Livelihoods» eller levemåter, som handler om hvordan mennesker tilpasser seg ulike omgivelser i lys av endringsprosesser. Her blant annet sett i sammenheng med spørsmålet om bærekraftig utvikling i ned- og oppgangstider som overskrider folks lokale erfaring og kontroll. 

Transnasjonale prosesser, som migrasjon, turisme, teknologiutvikling og ressursfordeling, med særlig vekt på hvordan disse skaper nye betingelser for og former for sosial og kulturell variasjon.

Fortid og framtid i nåtid. Som tar for seg hvordan ulike syn på fortiden og framtiden aktualiseres og representeres i nåtiden, med konsekvenser for hvilke forskjeller som teller i en verden mer og mer preget av «samtidighet». Til dette hører et fokus på hvordan folk orienterer seg i tilværelsen og hvilke bilder de danner seg av sin egen livssituasjon med grunnlag i alt fra kulturarv og identitet til usikkerhet for morgendagen.