2014-03-31

Forskningsresultater og publikasjoner

Fagfellevurderte artikler og bøker

Langseth, I. D. & Haugsbakken, H. (2016). Introducing blended learning MOOC. A study of one bMOOC in Norwegian teacher education. Submitted for publishing.

Jacobsen D. Y. (2016). Dropping in or dropping out? A connectivist learning-theory approach to understanding participant’s strategies in an e-learning MOOC pilot. Submitted for publishing.

Sandberg, M., (2016). Teacher gamers. Paper to be presented at IAMCR Conference 2016, Leichester, U.K.

Utvær, B. K. (2016). Fra fagarbeider til yrkesfaglærer: Førsteårsstudenters opplevelser av undervisning og veiledning i akademiske skriveferdigheter. Scandinavian Journal of Vocation in Development. Submitted for publishing.

Krokan, A. (2015). «Læring som digital tjeneste». Det friksjonsfrie samfunn: Om utviklingen av nye digitale tjenester (pp 167-78). Oslo: Cappelen Damm. (Trykk her for å laste ned)

Sandvik, L. V., Fjørtoft, H., Engvik, G., Langseth, I. D., & Buland, T. H. (2014). Prinsipper for utvikling av vurderingskulturer Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS) (pp. 154): NTNU.

Haugsbakken, H., & Langseth, I. D. (2014). YouTubing: Challenging Traditional Literacies and Encouraging Self-Organisation and Connecting in a Connectivist Approach to Learning in the K-12 System. Digital Culture and Education, 6(2), 132-151.

Krokan, Arne. (2014) Smart læring i en folkelig tradisjon. Smart læring i en folkelig tradisjon. Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.

Langseth, I. D. (2014). Begrep som verktøy for læring og undervisning. Aksjonsforskning med økt lærerprofesjonalitet og bedre praksis som mål. Endring av praksis i klasserommet En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning (pp. 61-79): Akademika forlag.

Langseth, I. D. (2014). Fagdidaktisk utviklingsarbeid. Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning (pp. 149): Akademika forlag.

Artikler publisert i forbindelse med Smart læring prosjektet

 

Hopp til verktøylinje