august 25, 2015

Smart læring MOOC

Smart læring MOOC er et åpent nettkurs, tilgjengelig for alle som ønsker å delta. Kurset avholdes uten instruktører, selvguidet, og deltakelse gir ikke rett til studiepoeng fra NTNU. Kurset løper over 8 uker.

I dette kurset vil du øke din digitale kompetanse gjennom at du både skal studere “teorien” bak utviklingen av digitale tjenester, du skal lære å ta en rekke digitale tjenester i bruk i egen virksomhet og du skal utvikle egne digitale læreprosesser med basis i hva du lærer underveis.

Målgruppe 
Lærere på alle nivåer i skolesystemet og alle andre med interesse for hvordan digitale tjenester endrer måten vi lærer på.

Kursinnhold:

 • Teknologi og samfunnsendring – skolen i samfunnsperspektiv
 • Skolens planverk og forholdet til digitale tjenester og ”ny teknologi”
 • Tradisjonelle og nyere teorier om læring
 • Om hvordan mulitimedieerfaring påvirker hjernen
 • Multitasking og oppmerksomhetsstyring
 • Sosiale medier som grunnlag for styrte læreprosesser
 • Tjenester for å skape digitalt innhold
 • Digital storytelling
 • Tjenester for kommunikasjon og samhandling
 • Tjenester for kunnskapsdeling
 • Digital dømmekraft og dannelse
 • Oppvekst i det digitale nettsamfunnet vs industrisamfunnet
 • Spill og læring
 • Disruptiv læringsteknologi
 • Adaptiv læring, nanolæring og andre nyere digitale læringstjenester
 • Learning analytics
 • Endringer i mediesamfunnet, kuratortjenester og sosiale bokmerker.
Krav til forkunnskaper (opptakskrav)
Ingen opptakskrav

Mer informasjon

Startdato:  1. oktober 2015, kurset går over 8 uker.

Pensumlitteratur/kursmateriell:
Kurset bygger på boken ”Smart Læring” av Professor Arne Krokan.

Dataverktøy el. programvare som benyttes:
Kurset avholdes på den digitale læringsplattformen EdX, levert av BIBSYS.

Praktiske opplysninger:
Arne Krokan er fagansvarlig for kurset og professor ved NTNU. Han har de siste tre årene også skrevet ”Den digitale økonomien” (2010) og ”Nettverksøkonomi” (2013) som tar opp hvordan digitale tjenester endrer organisasjoner og industrisamfunnets tradisjonelle produksjonsformer på ulike måter. Høsten 2013 utviklet og gjennomførte han Norges første MOOC, med over 800 deltakere. Han har holdt flere hundre foredrag de siste årene, blant annet for STFK, NAV, ulike departementer, fylkeskommuner og kommuner, for mediebedrifter, finans- og telesektoren. Dette kurset bygger på hans bok SMART LÆRING (2012), som handler om hvordan sosiale medier og digitale tjenester endrer måten vi lærer på.

Se ogå:  https://www.facebook.com/smartlaring

Påmelding

Subscribe to our mailing list

* indicates required