Workshop på nett for lærere

Workshop på nett for lærere

– La elevene programmere animasjoner og spill med faginnhold i Scratch


Plattform: ZoomKreTek logo.

Tid: Onsdag 22. april kl. 13:00–15:00

Antall: Maks 24 stk. Ved stor pågang gis lærere i Trondheim kommune prioritet, siden Trondheim kommune delfinansierer prosjektet.

Målgruppe: Lærere i naturfag og matematikk på ungdomstrinnet, kan også være aktuelt for barnetrinnet.

Påmelding: www.skolelab.no

Påmeldingsfrist: 16. april

Kursholdere: Ingrid Næss og Anna Støvneng, pilotlærere i KreTek-prosjektet.

Kursbeskrivelse:

I de nye læreplanene kommer programmering inn i flere fag. Hvordan kan man kombinere dette med kreativitet og faglig fordypning for elevene? I denne workshopen presenteres et undervisnings-design fra KreTek-prosjektet, hvor elevene får programmere en animasjon eller et spill i Scratch med faglig innhold fra naturfag, matematikk eller andre fag.

Workshopen vil vare i totalt 2 timer og bestå av trinnvise instruksjoner og eget arbeid underveis, med mulighet for veiledning. Det vil foregå på nett med verktøyet Zoom. Og du får nettadresse til møterommet etter påmelding.

Workshopen er for dere som ikke er kjent med programmering fra før, og vi gir opplæring i Scratch fra bunnen av. Opprett på forhånd oppretter en bruker i Scratch fra denne siden: https://scratch.mit.edu/  (Klikk på "Join Scratch/Bli Scratch-bruker" i toppmenyen).


Påmelding til kurs og temadager

Påmelding til kurs og temadager

Ved påmelding til etterutdanningskurs og temadager brukes www.skolelab.no. Dette er en felles database for alle Skolelaboratoriene i Norge. Her kan du enkelt registrere deg/logge inn som bruker av tilbudet. Etter registreringen kommer du direkte inn og kan melde deg på relevante e-postlister, publisere informasjon om prosjekter og melde deg på kurs.

Kurs legges ut forløpende etter hvert som det blir klart. Dessuten sender vi ut invitasjon til alle lærere som er registrert og har krysset av at de ønsker invitasjon til kurs innen realfagene fra NTNU.

Kommende kurs

Kommende kurs