Viten.no

Viten.no

Et forsknings- og utviklingsprosjekt som lager undervisningsprogrammer i realfag på Internett og forsker på bruken av programmene i norske klasserom. Elever i grunnskole og videregående skole er målgruppe. Nettstedet er en gratis tjeneste fra Naturfagsenteret.

Skolelaboratoriet har vært med på å utvikle programmene:

  • Hydrogen - ren energi
  • Radioaktivitet
  • Kloning

Besøk viten.no